Työpaikat 4.2.2020

Finnpilot hakee luotsia Emäsalon luotsiasemalle ja luotsinvälittäjiä Helsinkiin

Haemme luotsia Helsingin luotsausalueelle, Emäsalon luotsiasemalle

Luotsin tehtävään valinta edellyttää voimassa olevaa merikapteeninkirjaa ja merimieslääkärintodistusta sekä vahvaa merenkulun käytännön kokemusta. Lisäksi vaativan turvallisuusasiantuntijatehtävän hoitaminen edellyttää hyvää kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti) ja asiakaspalvelulähtöistä ja vuorovaikutteista otetta työhön.

Luotsin toimeen kuuluu koe- ja oppilasaika, jolloin luotsi koulutetaan tehtäviin. Tehtävän alkamisajankohta sovitaan erikseen hakijan kanssa.

Lisätietoja antavat
Helsingin alueluotsivanhin Jukka Ketonen, jukka.ketonen@finnpilot.fi, puh. 040 554 0480
Luotsausjohtaja Sanna Sonninen, sanna.sonninen@finnpilot.fi, puh. 040 829 9769


Haemme luotsinvälittäjiä Helsinkiin

Luotsinvälityksen tehtävänä ottaa vastaan luotsintilauksia aluksilta ja meklareilta. Luotsinvälitystyö on kolmivuorotyötä. Luotsinvälittäjän tehtävä edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, paineensietokykyä ja hyvää organisointitaitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti) sekä tietoteknistä osaamista. Merenkulun tuntemus on eduksi työn hoitamisessa.

Lisätietoja antavat
Luotsinvälityksen päällikkö Jutta Heinisuo, jutta.heinisuo@finnpilot.fi, puh. 050 472 5011
Luotsausjohtaja Sanna Sonninen, sanna.sonninen@finnpilot.fi, puh. 040 829 9769


Tarjoamme luotseille ja luotsinvälittäjälle mielenkiintoisen ja haastavan työn, koulutuksen käytössä oleviin työkaluihin, sekä kannustavan työyhteisön. Palkka- ja työehdot määräytyvät luotsaustoimialan työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset luotsin tehtävään ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 29.2.2020 mennessä ja luotsinvälittäjän tehtävään 21.2.2020 mennessä sähköpostilla hr@finnpilot.fi tai osoitteella Finnpilot Pilotage Oy, PL 520, 00101 Helsinki.

Lisää luettavaa