Vuosikertomus 2022

Finnpilot Pilotage julkaisi vuoden 2022 vuosikertomuksensa 21.3.2023. Finnpilotin vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, kuvauksen yhtiön hallinnoinnista sekä vastuullisuusraportin. Lisäksi julkaisemme tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen erillisenä pdf-dokumenttina. Vuosikertomus on julkaistu sekä suomen- että englanninkielisenä. Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu suomeksi.

 

VUOSIKERTOMUS 2022 (paina kuvaa, aukeaa uuteen ikkunaan)

 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2022-31.12.2022 (paina kuvaa, aukeaa uuteen ikkunaan)