Årsrapport 2022

Finnpilots årsrapport för 2022 publicerades den 21 mars 2023. Årsrapporten innehåller årsöversikten, en beskrivning av bolagsstyrning och hållbarhetsrapporten. Dessutom publicerar vi bokslutet och styrelsens årsberättelse som separata PDF-dokument (endast på finska).

 

ÅRSRAPPORT 2022 (på engelska)

 

ÅRSRAPPORT 2022 (på finska)

 

ÅRSBOKSLUT 1.1.2022 – 31.12.2022 (på finska)