Årsrapport och finnpilots nyhetsbrev

Årsapporten 2019

Lotsningsåret 2019 kulminerade med att den första självrätande lotsbåten togs i bruk. På Finnpilot utvecklas arbetarskyddet i tätt samarbete mellan personalen och ledningen. Antalet lotsningar vid kusten ökade med knappt en procent, men minskade på Saimen med över 20 procent. Bygget av gasledningen Nord Stream 2 orsakade en kraftig topp i efterfrågan på lotsningar i Kotka och Hangö. Tack vare personalens förmåga till anpassning samt den flexibla verksamheten kunde situationen skötas fint.

Finnpilot Pilotage Ab:s omsättning ökade med cirka 1,6 procent från förra året och var 40,9 miljoner euro. Rörelseresultatet minskade till 2,6 miljoner euro och 6,4 procent av omsättningen.

Läs Finnpilots årsrapport 2019 På finska » På engelska »

Nyhetsbrev

Ett par gånger per år publicerar Finnpilot ett nyhetsbrev för sina kunder och intressentgrupper. Beställ nyhetsbrevet direkt till din e-post och få nyheter om hur Finnpilot och sjöfartsbranschen utvecklas.

Beställ Finnpilots nyhetsbrev » (på finska)

Läs det senaste nyhetsbrevet » (på finska)