Årsrapport och finnpilots nyhetsbrev

Årsapporten 2018

Antalet lotsade sjömil per dagsverke fortsatte öka under 2018, medan lotsningens priser låg kvar på samma nivå som året innan. Vi utvecklade vår säkerhetskultur genom gemensamt lärande och satsade stort på digitala tjänster. Omvälvningen inom sjöfarten sporrar till förändringar även i Finnpilots interna kultur, där dialog och kunskapsdelning spelar en viktig roll för organisationens utveckling.

Läs Finnpilots årsrapport 2018 » (på finska)

Nyhetsbrev

Ett par gånger per år publicerar Finnpilot ett nyhetsbrev för sina kunder och intressentgrupper. Beställ nyhetsbrevet direkt till din e-post och få nyheter om hur Finnpilot och sjöfartsbranschen utvecklas.

Beställ Finnpilots nyhetsbrev » (på finska)

Läs det senaste nyhetsbrevet » (på finska)