Lotsförmedling och beställiningsområden

Finnpilots lotsförmedling på Folkskolegränden i Helsingfors har jour 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan året om. Lotsförmedlingen betjänar alla som anlitar lotsningstjänster. Bindande lotsbeställning görs tre timmar före ankomst till lotsplatsen när man anlöper en hamn i Finland och två timmar före planerad avgång från hamnen.

Beställ lots via Pilot Online »

Anvisningar för lotsbeställning »

Finlands kustvatten och Saimens vattendrag har indelats i tre lotsbeställningsområden: södra, östra och västra området.

 

 

LÄNSI ITÄ ETELÄ Ajos OULU Marjaniemi Raahe KOKKOLA Leppäluoto Vaasa Kaskinen PORI Kallo RAUMA Uusikaupunki Isokari TURKU HELSINKI Maarianhamina HANKO Utö Porkkala Puumala Vuokala Emäsalo SAVONLINNA LAPPEENRANTA KOTKA Orrengrund
Södra lotsbeställningsområdet

Helsingfors lotsningsområde (Emsalö, Helsingfors, Porkala) och Hangö

Östra lotsbeställningsområdet

Kotka lotsningsområde (Orrengrund, Aspö, Santio) och Saimen

Västra lotsbeställningsområdet

Skärgårdshavets lotsningsområde (Åbo, Utö, Enskär och Mariehamn)
Bottenhavets lotsningsområde (Raumo, Björneborg, Kristinestad och Kaskö)
Bottenvikens lotsningsområde (Vasa, Jakobstad, Karleby, Kalajoki, Brahestad, Uleåborg, Kemi och Torneå)

 

Södra lotsbeställningsområdet

Helsingfors lotsningsområde (Emsalö, Helsingfors, Porkala) och Hangö

Östra lotsbeställningsområdet

Kotka lotsningsområde (Orrengrund, Aspö, Santio) och Saimen

Västra lotsbeställningsområdet

Skärgårdshavets lotsningsområde (Åbo, Utö, Enskär och Mariehamn)
Bottenhavets lotsningsområde (Raumo, Björneborg, Kristinestad och Kaskö)
Bottenvikens lotsningsområde (Vasa, Jakobstad, Karleby, Kalajoki, Brahestad, Uleåborg, Kemi och Torneå)