Okategoriserad 27.9.2019

Måttlig höjning av lotsningsavgifterna fr.o.m. början av 2020

Grundavgiften för lotsning vid kusten höjs år 2020 med i snitt 40 euro. Avgiftsnivån på Saimen är även i fortsättningen 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten.

Med lotsningsavgifterna täcks kostnaderna för ordnandet av lotsningsverksamheten och upprätthållandet av det nationella servicenätet. Bolaget måste också se till att finansieringen räcker till för verksamhetsutveckling och investeringar.

Höjningen genomförs i form av en höjning av grundavgiften för lotsning. Priserna per sjömil ändras inte. Grundavgiften i euro höjs mer för stora fartyg än för små. Höjningen av grundavgiften vid kusten i den vanligaste fartygsstorleksklassen är 40 euro. (Tabell bifogas)

Under 2018 och 2019 har inga prisjusteringar gjorts. Höjningen år 2020 följer också den allmänna kostnads- och löneutvecklingen. Den kalkylerade effekten av höjningen på lotsningsintäkterna 2020 är cirka 1,0 miljoner euro.

Prissättningen av lotsningens vänteavgifter kompletteras med en avgift på 250 euro för varje påbörjad timme om lotsen på kundens begäran väntar ombord på fartyget mellan lotsningar. Övriga avgifter i anslutning till lotsning, såsom vänteavgiften, annulleringsavgiften och avgiften för ändring av beställningar, justeras inte.

Närmare uppgifter

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 7414625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 1459848

Lotsningsavgifter 2020 » (pdf)

Läs mera