Vi sätter kursen

Lotsningen tryggar en säker och smidig sjöfart i de steniga finska farlederna.

Årsrapporten 2023 >>

Lotsning syfte och effekter

Säker farledsnavigering, skydd för den ömtåliga miljön

Förhållandena i den finska skärgården är bland de mest utmanande i världen med tanke på sjöfart. En lots som känner till de lokala förhållandena utgör en ovärderlig hjälp för fartygets befälhavare och möjliggör en säker farledsnavigering.

Övergången från öppet hav till farled försätter ett stort fartyg i en ytterst utmanande situation: farleden är trång, vattnen är grunda och steniga och det finns inget utrymme för navigationsfel.

LÄS MER →

Liikennetilanne