Vi sätter kursen

Lotsningen tryggar en säker och smidig sjöfart i de steniga finska farlederna.

Läs mer

Sociala medier

Lotsning syfte och effekter

Säker farledsnavigering, skydd för den ömtåliga miljön

Förhållandena i den finska skärgården är bland de mest utmanande i världen med tanke på sjöfart. En lots som känner till de lokala förhållandena utgör en ovärderlig hjälp för fartygets befälhavare och möjliggör en säker farledsnavigering.

Övergången från öppet hav till farled försätter ett stort fartyg i en ytterst utmanande situation: farleden är trång, vattnen är grunda och steniga och det finns inget utrymme för navigationsfel.

LÄS MER →

Liikennetilanne

Lotsning i medvind

Ta en titt på Finnpilots år 2018

Antalet lotsade sjömil per dagsverke fortsatte öka under 2018, medan lotsningens priser låg kvar på samma nivå som året innan. Vi utvecklade vår säkerhetskultur genom gemensamt lärande och satsade stort på digitala tjänster. Omvälvningen inom sjöfarten sporrar till förändringar även i Finnpilots interna kultur, där dialog och kunskapsdelning spelar en viktig roll för organisationens utveckling.

LÄS MER →