Aktuellt

Aktuella ämne

luotsaus käynnissä

Finnpilot 2020: Kontinuiteten i lotsningsverksamheten tryggades genom effektiva skyddsåtgärder

Lyckade skyddsåtgärder vid Finnpilot Pilotage bidrog till att säkerställa kontinuiteten i Finlands utrikeshandel även under coronapandemin. Antalet lotsningar minskade kraftigt i och med den minskade fartygstrafiken. Projekten kring utveckling av säkerheten, digitaliseringen och samhällsansvaret fortsatte som planerat trots coronapandemin.  I mars 2020 utsåg statsrådet lotsningen till en av de kritiska sektorerna för samhällets försörjningsberedskap. Särskilt […]

Arkiv

Sociala medier