Aktuellt

Aktuella ämne

Sparåtgärderna kunde inte kompensera för den minskade efterfrågan på lotsning, Finnpilot gick på förlust

Vid Finnpilot präglades 2023 av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina och krigets konsekvenser för lotsningsvolymerna. Finlands avmattade ekonomiska tillväxt återspeglades i minskade volymer i fartygstrafiken och därigenom minskad efterfrågan på lotsningstjänster. S:t Petersburg lockade inte längre kryssningsfartyg till Finska viken och transittrafiken var obetydlig. I början av 2023 strejkade stuveriarbetarna i över två veckor, vilket […]

Arkiv