Näytämme suuntaa

Luotsauksella varmistetaan merenkulun turvallisuus ja sujuvuus Suomen
karikkoisilla väylillä.

Lue lisää luotsauksesta >>

Sosiaalinen media

Luotsauksen tehtävä ja vaikuttavuus

Turvallista väylänavigointia, suojaa herkälle ympäristölle

Suomalaisen saariston olosuhteet ovat merenkululle maailman vaativimpia. Paikalliset olosuhteet tunteva luotsi on aluksen päällikölle korvaamaton apu turvalliseen väylänavigointiin.

Saapuessaan avomereltä väylän päähän iso alus joutuu itselleen erittäin haastavaan ympäristöön: tilaa väylällä on niukalti, vedet ovat matalia ja kivikkoisia eikä navigointivirheisiin ole varaa.

LUE LISÄÄ →

Liikennetilanne

Finnpilotin vuosi 2021: Pitkäjänteistä kehittämistä koronakriisin keskellä

Finnpilotin vuosi 2021

Koronapandemian pitkittyessä henkilöstön terveysturvallisuudesta huolehtiminen korostui luotsauksen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Huolellisella suojautumisella, aktiivisella vuoropuhelulla ja kertyneellä kokemuksella pystyimme osaltamme varmistamaan Suomen ulkomaankaupan jatkumisen myös koronakriisin keskellä. Taloudellisesti vuosi oli vaikea, kun alusliikenteen määrä pysyi jo toista vuotta peräkkäin normaalia alhaisemmalla tasolla.

Lue Finnpilotin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2021 >>