Näytämme suuntaa

Luotsauksella varmistetaan merenkulun turvallisuus ja sujuvuus Suomen
karikkoisilla väylillä.

Lue lisää luotsauksesta

Sosiaalinen media

Luotsauksen tehtävä ja vaikuttavuus

Turvallista väylänavigointia, suojaa herkälle ympäristölle

Suomalaisen saariston olosuhteet ovat merenkululle maailman vaativimpia. Paikalliset olosuhteet tunteva luotsi on aluksen päällikölle korvaamaton apu turvalliseen väylänavigointiin.

Saapuessaan avomereltä väylän päähän iso alus joutuu itselleen erittäin haastavaan ympäristöön: tilaa väylällä on niukalti, vedet ovat matalia ja kivikkoisia eikä navigointivirheisiin ole varaa.

LUE LISÄÄ →

Liikennetilanne

Finnpilotin vuosi 2020: Luotsaustoiminnan jatkuminen varmistettiin tehokkailla suojautumistoimilla

luotsaus käynnissä

Finnpilotin vuosi 2020

Finnpilot Pilotagen onnistuneet suojautumistoimet varmistivat osaltaan Suomen ulkomaankaupan jatkumisen myös koronapandemian keskellä. Luotsausmäärät laskivat voimakkaasti alusliikenteen vähenemisen myötä. Koronapandemiasta huolimatta turvallisuuteen, digitalisaatioon ja vastuullisuuden kehitykseen liittyvät hankkeet etenivät suunnitellusti.

Lue Finnpilotin vuosi- ja vastuullisuusraportti 2020 >>