Näytämme suuntaa

Luotsauksella varmistetaan merenkulun turvallisuus ja sujuvuus Suomen
karikkoisilla väylillä.

Lue lisää

Sosiaalinen media

Luotsauksen tehtävä ja vaikuttavuus

Turvallista väylänavigointia, suojaa herkälle ympäristölle

Suomalaisen saariston olosuhteet ovat merenkululle maailman vaativimpia. Paikalliset olosuhteet tunteva luotsi on aluksen päällikölle korvaamaton apu turvalliseen väylänavigointiin.

Saapuessaan avomereltä väylän päähän iso alus joutuu itselleen erittäin haastavaan ympäristöön: tilaa väylällä on niukalti, vedet ovat matalia ja kivikkoisia eikä navigointivirheisiin ole varaa.

LUE LISÄÄ →

Liikennetilanne

Luotsaus myötätuulessa

Kurkkaa Finnpilotin vuoteen 2018!

Luotsattujen merimailien määrä per henkilötyöpäivä jatkoi vuonna 2018 kasvuaan, luotsauksen hintojen säilyessä edellisvuoden tasolla. Kehitimme turvallisuuskulttuuriamme yhteisen oppimisen kautta sekä panostimme voimakkaasti digitaalisiin palveluihin. Merenkulun murros ruokkii myös Finnpilotin sisäistä kulttuurinmuutosta, jossa dialogilla ja tiedon jakamisella on organisaation kehittymisen kannalta merkittävä rooli.

LUE LISÄÄ →