Luotsausmaksuja korotetaan maltillisesti vuoden 2020 alusta lukien

Luotsauksen perusmaksua rannikolla korotetaan vuodelle 2020 keskimäärin 40 euroa. Saimaan maksutaso on edelleenkin 26 % rannikon luotsausmaksusta.

Luotsausmaksuilla katetaan luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset. Yhtiön on myös huolehdittava rahoituksen riittävyydestä toiminnan kehittämiseen ja investointeihin.

Korotus toteutetaan luotsauksen perusmaksua korottamalla. Mailikohtaiset hinnat säilyvät ennallaan. Isojen alusten perusmaksu nousee euromääräisesti enemmän kuin pienten. Perusmaksun korotus yleisimmässä aluskokoluokassa rannikolla on 40 euroa.

Vuosille 2018 ja 2019 hinnoitteluun ei ole tehty muutoksia. Vuodelle 2020 tuleva korotus vastaa yleistä kustannus- ja palkkakehitystä. Korotuksen laskennallinen vaikutus vuoden 2020 luotsaustuottoihin on noin 1,0 milj. euroa.

Luotsauksen odotusmaksua koskevaa hinnoittelua täydennetään lisäämällä luotsausten välillä asiakkaan pyynnöstä luotsin aluksella tapahtuvasta odotuksesta laskutettavaksi 250 euroa alkavalta tunnilta. Muut luotsaukseen liittyvät maksut, kuten luotsauksen odotus-, peruutus- ja tilauksen siirtomaksu säilyvät ennallaan.

Lisätiedot

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen@finnpilot.fi, puh. +358 40 7414625
Timo Siren, talousjohtaja, timo.siren@finnpilot.fi, puh. +358 40 1459848

Luotsausmaksut 2020, taulukko (pdf) »

Lisää luettavaa