Vuosiraportti 22.3.2017

Finnpilot Pilotage Oy:n tulos vuonna 2016

Luotsauksella estettiin 29 mahdollista vakavaa onnettomuutta vuonna 2016. Yhtiön liikevaihto, tulos ja palvelutaso pysyivät viime vuosien lukemissa. Asiakastyytyväisyys oli huippuluokkaa.

Luotsit tekivät viime vuonna 1452 poikkeamahavaintoa, jotka koskivat mm. alusten henkilöstön ammattitaitoa, alusten käsiteltävyyttä, ohjailupotkureiden toimintaa ja muuta liikennettä. Näihin seikkoihin voidaan vaikuttaa luotsin työllä. Havainnoista 29 arvioitiin vakaviksi vaaratilanteiksi.

Luotsi on usein ainoa suomalainen merenkulun ammattilainen, joka nousee maassamme käyvään alukseen jo merellä. Asiakkaamme ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafi käyttävät luotsien poikkeamahavaintoja turvallisuusanalyysien tekemiseen.

Viime vuonna tehtyjen havaintojen perusteella voidaan arvioida, että luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli noin 52 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Asiakastyytyväisyys oli vuonna 2016 alusten päälliköiden osalta 6,8 (asteikolla 1-7) ja muiden sidosryhmien osalta 6 (asteikolla 1-7). Palvelutasotavoitteen mukaisten odotusaikojen puitteissa tehtiin 99,8 % (2015: 99,9 %) kaikista luotsauksista, kun tavoite oli 99 %.

Vuoden 2016 aikana luotsattiin yhteensä 23 461 kertaa ja luotsauksista kertyi 439 519 luotsattua merimailia. Luotsausten kappalemäärä aleni 2,2 % vuoden 2015 määristä. Luotsattujen merimailien määrä puolestaan laski 4,4 %. Alusten parantunut täyttöaste, aluskoon kasvu, teollisuuden tuotantojärjestelyt ja linjaluotsauksen kasvu laskivat luotsauskysyntää. Luotsatun liikenteen osuus kaikista aluskäynneistä Suomen rannikon satamissa oli 31,9 % (32,9 %).

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 36,5 milj. euroa (2015: 36,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (2015: 1,7 milj. euroa) ja tilikauden voitto 0,9 miljoonaa euroa (2015: 0,8 milj. euroa).

Finnpilotin verojalanjälki vuonna 2016 oli yhteensä 13,1 milj. euroa. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 327 henkilöä (2015: 336) ja henkilöstön htv-keskiarvo vuoden aikana oli 317 (2015:320). Henkilöstön keski-ikä on 50 vuotta ja yli 90 % työntekijöistä on miehiä.

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2016

http://finnpilotvuosiraportti.fi

 

 

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Pajula, puh. +358 400 449 493
Luotsausjohtaja (toimitusjohtaja 1.4.) Kari Kosonen, puh. +358 40 7414 625

Lisää luettavaa