Eettiset ohjeet ja whistleblowing

Finnpilotin eettiset ohjeet (Code of Conduct)

Code of Conductin sisältämiä periaatteita ja ohjeita noudatetaan Finnpilotin koko toiminnassa ja kaikissa tehtävissä. Code of Conduct  koskee koko Finnpilotin henkilöstöä työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta.

Code of Conductissa määriteltyjen periaatteiden lisäksi noudatamme aina toiminnassamme lakeja ja määräyksiä. Olemme myös tietoisia asiakkai­demme toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä ja keskeisistä kansainvälistä meriliikennettä sää­televistä säädöksistä.

Työmme perusta rakentuu Code of Conductin päälle ja samalla se määrittelee, miten teemme työtämme yhteisten arvojemme mukaisesti. Koko toimintaamme ohjaavat arvot ovat turvallisuus, luottamus ja yhdessä oppiminen, jotka potkurin lailla työntävät toimintaamme eteenpäin ja ke­hittävät yhtiötä yhä paremmaksi.

Finnpilotin Code of Conduct (pdf) »

Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing-kanavan kautta voi luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen.

Vaadimme koko organisaatioltamme ja edellytämme työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita (Finnpilot Code of Conduct) ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta.

Kanavan kautta on mahdollista tehdä anonyymi ilmoitus esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

  • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu
  • Harmaan talous
  • Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu
  • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta
  • Tuote-, elintarvike- ja lääketurvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen
  • Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen
  • Muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai palveluehtoihin liittyvän asiakaspalautteen antamiseen eikä asiakaspalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Lue lisää / jätä havainto luottamuksellisesti (incy.io) »