Tilaa luotsaus

Tilaa luotsaus helposti Pilot Online -sovelluksella

Ennakkotiedot ja tilaukset lähetetään Finnpilotin luotsinvälitykseen ensisijaisesti Pilot Online -luotsintilaussovelluksen kautta.

Pilot Online »

Mikäli sovellusta ei ole käytettävissä, voi ennakkotiedot ja tilauksen antaa sähköpostilla tai puhelimitse. Katso luotsinvälityksen yhteystiedot »

Luotsinvälitys lähettää kuittauksen toimeksiannon vastaanotosta siihen välineeseen, jolla ennakkotieto annettiin tai jolla sitova luotsintilaus tehtiin. Puhelintilausta ei vahvisteta puhelun jälkeen.

Miksi ennakkotiedot ovat tärkeitä?

Luotsauspalvelun toimivuus ja joustavuus perustuu hyvään ennakkotietoon alueen ja asemien tulevista luotsauksista. Ennakkotietojen perusteella Finnpilot resursoi henkilöstöään luotsinvälityksen kautta eri luotsauksiin. Mikäli ennakkotietoja ei toimiteta ajoissa, ei Finnpilot välttämättä pysty toimittamaan luotsauspalvelua asiakkaan pyytämässä aikataulussa. Finnpilot ei ole tällöin vastuussa myöhästymisiin liittyvistä, asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä kustannuksista.

Ohjeet luotsauksen tilaamiseen

1 Ennakkotietojen antaminen aluksen ollessa saapumassa Suomen satamaan

Alusten asiamiehet välittävät luotsinvälitykseen satamiin saapuvien alusten viikkolistat ja muuttuvat ennakkotiedot.

  • Ennakkotiedot saapuvista aluksista annetaan 24 sekä 12 tuntia ennen aluksen luotsipaikalle saapumista
  • Muutokset ennakkotietoon: mikäli ennakkotiedossa annetussa saapumisajassa tapahtuu yhtä tuntia suurempi muutos, tulee tästä ilmoittaa viipymättä luotsinvälitykseen.
  • Ennakkoilmoitusten yhteydessä on suositeltavaa ilmoittaa myös arvioitu aluksen lähtöaika satamasta.

2 Tilaus saapumisajan varmistuttua

  • Aluksen tai aluksen asiamiehen tulee tehdä sitova luotsintilaus luotsinvälitykseen kolme (3) tuntia ennen aluksen luotsipaikalle saapumista.
  • Luotsi ottaa tarvittaessa VHF-yhteyden alukseen alle tunnin etäisyydeltä.

3 Ennakkotieto lähdettäessä

  • Aluksen asiamies tai alus antaa luotsinvälitykseen ennakkotiedon 12 ja 6 tuntia ennen aluksen satamasta lähtöä.
  • Muutokset ennakkotietoon: mikäli ennakkotiedossa annetussa lähtemisajassa tapahtuu yhtä tuntia suurempi muutos, tulee tästä ilmoittaa viipymättä luotsinvälitykseen.

4 Tilaus lähtöajan varmistuttua

  • Aluksen asiamies tai alus tekee sitovan luotsintilauksen luotsinvälitykseen pääsääntöisesti kaksi (2) tuntia ennen aluksen satamasta lähtöä. Poikkeuksena tähän Kilpilahden (Sköldvik) satamasta lähtevän aluksen tulee tehdä luotsintilaus kolme (3) tuntia ennen lähtöä ja Hangon, Koverharin, Skogbyn ja Lappohjan satamissa yhtä (1) tuntia ennen aluksen lähtöä

Muutokset tilauksiin vahvistuksen jälkeen

Mikäli sitovaa luotsintilausta muutetaan tai se perutaan varsinaisen tilauksen jälkeen, Finnpilot perii toimeenpannusta luotsauspalvelun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset tilaajalta. Peruutuksiin ja muutoksiin liittyvät ehtomme löytyvät Finnpilotin palveluehdoista »