Tutkintopalveluiden tilaaminen

TUTKINTOPALVELUIDEN HINNASTO

Katso tutkintopalveluiden hinnat 1.9.2023 >>

 


PEC-PEREHDYTYSMATKA

Yleistä tietoa PEC-perehdytysmatkoista

PEC-perehdytysmatka toteutetaan luotsauksen yhteydessä. Jos luotsauksen aikana tai sen alkaessa PEC-perehdytysmatkan opastaja toteaa luotsauksessa olevan sellaisia häiriötekijöitä, jotka haittaavat perehdytyksen toteuttamista, siirretään perehdytysmatka turvalliseen ajankohtaan. Tällaisia häiriötekijöitä voivat olla esimerkiksi turvallista ohjailua merkittävästi vaikeuttavat ympäristöolosuhteet tai aluksen tekninen vika.

Näin tilaat PEC-perehdytysmatkan opastuksen

Ennakkoilmoitus PEC-perehdytysmatkan opastajan tilauksesta luotsauksen yhteyteen tulee tehdä 48 h ennen perehdytysmatkaa.  Ota yhteyttä sen alueen luotsinvälitykseen, jonka satamaan tai satamasta ulos laiva on matkalla. Katso luotsinvälityksen yhteystiedot >>

Luotsintilaus tehdään normaalisti palveluehtojen mukaisesti. Lisäksi PEC-perehdytysmatkan opastajan tilaukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

  • perehdytettävän henkilön nimi ja yhteystiedot
  • aluksen nimi, jolla PEC-perehdytysmatka tehdään
  • luotsipaikka tai satama, josta PEC-perehdytysmatka alkaa
  • ennakkoarvio PEC-perehdytysmatkan aloitusajankohdasta (ETA) (saapuminen luotsipaikalle tai lähtö satamasta)
  • PEC-perehdytysmatkan väylä ja, jos kyseessä on aluekohtainen vapautus, myös kyseinen VTS-alue
  • laskutustiedot.

PEC-perehdytysmatkan tilauksen jälkeen tulee antaa normaalit palveluehtojen mukaiset ennakkoilmoitukset ja luotsintilaus. Mainitse ennakkoilmoituksessa ja luotsintilauksessa, että kyseessä on PEC-perehdytysmatka.


VÄYLÄTUNTEMUSKOE

Yleistä tietoa väylätuntemuskokeesta

Väylätuntemuskoe tilataan vähintään viikkoa ennen haluttua ajankohtaa. Tilaajalle vahvistetaan väylätuntemuskokeen ajankohta erikseen. Väylätuntemuskoe voidaan suorittaa aluksella, jos siihen on käytettävissä rauhallinen tila. Vaihtoehtoisesti koe voidaan järjestää erikseen sovittavassa tilassa maissa.

Näin tilaat väylätuntemuskokeen

Väylätuntemuskoe tilataan Pilot Online -palvelusta:

 1. Kirjaudu osoitteeseen www.pilotonline.fi
 2. Valitse oikealta kolmen viivan takaa avautuvasta valikosta ”Book a PEC test”
 3. Etene järjestelmän antamien ohjeiden mukaisesti.

Väylätuntemuskokeen tilauksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • väylä, jolle väylätuntemuskoe suoritetaan
  • kokeen toivottu ajankohta ja toteutuspaikka (esim. laivalla)
  • kokeen suorittajan nimi ja yhteystiedot
  • laskustustiedot.

Väylätuntemuskokeen vastaanottaja on tilauksen jälkeen sähköpostitse yhteydessä kokeen suorittajaan, jonka kanssa sovitaan kokeen suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä tarkemmin.


KÄYTÄNNÖN TUTKINTOAJO

Huom! Tutkinnon vastaanottaja ei luotsaa alusta, mahdollinen luotsaus tilattava erikseen

Näin tilaat käytännön tutkintoajon

Käytännön tutkintoajo on tilattava vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Voit tilata käytännön tutkintoajon ottamalla yhteyttä sen alueen luotsinvälitykseen, jonka alueella se väylä, jolla tutkintoajo suoritetaan, sijaitsee. Katso luotsinvälityksen yhteystiedot >>

Tutkintoajon tilauksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • alus, jolla tutkintoajo ajetaan
  • väylä, jolla tutkintoajo suoritetaan
  • ennakkoarvio tutkintoajon aloitusajankohdasta (ETA saapuminen luotsipaikalle tai arvioitu satamasta lähtöajankohta)
  • kokeen suorittajan nimi ja yhteystiedot
  • laskutusosoite.

Huom! Tutkinnon vastaanottaja ei samalla luotsaa alusta. Tutkinnon tilauksessa tulee mainita, tarvitaanko alukselle sekä tutkinnon vastaanottaja että luotsi. Jos tutkintoajolle tarvitaan myös laivaa luotsaava luotsi, tulee luotsintilaus tehdä palveluehtojen mukaisesti.

Tutkintoajon ajankohta vahvistetaan tilaajalle tilauksen jälkeen erikseen sähköpostitse.


LAIVASIMULAATTORIKOE

Yleistä laivasimulaattorikokeesta

Laivasimulaattorikoe suoritetaan STCW-hyväksytyn simulaattoripalveluja tarjoavan oppilaitosoppilaitoksen simulaattoreilla. Kokeen suorittaja valitsee oppilaitoksen, jossa haluaa kokeen suorittaa ja ilmoittaa tilauksen yhteydessä Finnpilotille hänelle sopivat vaihtoehdot ajankohdiksi ja väylän/väylät, minne koe suoritetaan.

Näin tilaat laivasimulaattorikokeen

Voit tilata laivasimulaattorikokeen ottamalla yhteyttä sen alueen luotsinvälitykseen, jonka alueella suoritettavan kokeen väylä tai väylät sijaitsevat. Katso luotsinvälityksen yhteystiedot >>

Simulaattorikokeen tilauksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • alus, jolla tutkinto suoritetaan
  • tiedot merkityksellisistä aluksen tutka- ja navigointilaitteista soveltuvan simulaattorin varaamista varten
  • väylä/väylät (VTS-alue), jolle laivasimulaattorikoe ajetaan
  • simulaattorikokeelle sopivat ajankohdat
  • oppilaitos, jossa koe suoritetaan
  • kokeen suorittajan nimi ja yhteystiedot
  • laskutusosoite.

Simulaattorikokeen ajankohta ja varaus vahvistetaan laivasimulaattorikokeen suorittajalle sähköpostitse.