Luotsauksen sääntely

Finnpilot Pilotage Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sillä on lakisääteinen yksinoikeus luotsaustoiminnan harjoittamiseen.

Aluksen on Suomen vesialueella käytettävä luotsia, jos

  • aluksen lastin vaarallisuus tai haitallisuus tai
  • aluksen koko sitä edellyttää.

Luotsauslaki

Luotsauksesta Suomen vesialueilla säädetään luotsauslaissa (561/2023). Lain tavoitteena on sen 1 §:n mukaan edistää alusliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Luotsauslain 4 §:ssä säädetään velvollisuudesta käyttää luotsia Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määritellyillä yleisillä kulkuväylillä.

Lain 8 §:n mukaan luotsauspalveluja ei saa tarjota eikä luotsaustoimintaa harjoittaa muu kuin laissa tarkoitettu luotsausyhtiö. Lain 30 §:n mukaan luotsilla on oikeus luotsata niillä väylillä, joihin hän on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämällä ohjauskirjalla saanut luotsausoikeuden.

Luotsauslaki Finlexissä (561/2023) >>