Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sillä on lakisääteinen yksinoikeus luotsaustoiminnan harjoittamiseen. Tästä syystä yhtiön toiminnassa korostuvat avoimuuden, läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden vaatimukset.

Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään laissa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiön toimintaa ohjataan luotsauslaissa ja luotsausasetuksessa.

Lisäksi Finnpilot omistaa 60 % meriliikenteen jääneuvontapalvelua tarjoavasta Ice Advisors -yhtiöstä.

Valtioneuvoston kanslia vastaa Finnpilotin omistajaohjauksesta. Omistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain nojalla kuuluvista asioista. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla Finnpilotin toimialan, johtamisen tai liiketalouden asiantuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

Luotsaus turvaa merenkulun sujuvuuden

Merenkulun merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri: sekä tavaraviennin että -tuonnin tonnimääristä valtaosa kuljetetaan laivoilla. Luotsauksella edistetään merenkulun sujuvuutta ja turvallisuutta. Luotsauspalvelujen avulla tavara liikkuu ilman tarpeettomia ja kalliiksi käyviä viivytyksiä. Lisäksi luotsauksella estetään joka vuosi useita vakavia onnettomuuksia, joista voisi aiheutua kymmenien miljoonien eurojen kustannukset. Finnpilot palveleekin toiminnallaan koko suomalaista yhteiskuntaa.

Organisaatiokaavio

Finnpilotin omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Omistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet.

 

Finnpilotin toiminta on jaettu luotsaus-, kuljetus-, talous- ja henkilöstöyksikköön.

Yhtiön toimitusjohtaja on DI, merikapteeni Kari Kosonen.

Katso johtoryhmän kokoonpano täältä »

Finnpilotin yhteystiedot löydät täältä »