Ajankohtaista

Kiinnostavinta juuri nyt

luotsaus käynnissä

Finnpilotin vuosi 2020: Luotsaustoiminnan jatkuminen varmistettiin tehokkailla suojautumistoimilla

Finnpilot Pilotagen onnistuneet suojautumistoimet varmistivat osaltaan Suomen ulkomaankaupan jatkumisen myös koronapandemian keskellä. Luotsausmäärät laskivat voimakkaasti alusliikenteen vähenemisen myötä. Koronapandemiasta huolimatta turvallisuuteen, digitalisaatioon ja vastuullisuuden kehitykseen liittyvät hankkeet etenivät suunnitellusti.  Maaliskuussa 2020 valtioneuvosto nimesi luotsauksen yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi toimialaksi. Luotsaustoiminnan jatkuvuuden kannalta avainasemassa oli kansainvälisessä ympäristössä työskentelevän luotsaushenkilöstön turvallisuuden takaaminen. Yhteistyössä viranomaisten kanssa laadittujen ohjeistusten […]

Arkisto

Sosiaalinen media