Beställning av examenstjänster

PRISER AV EXAMENSTJÄNSTER

Fees of Examination Services as of 1st September 2023 >> (på engelska)

 

PEC INSKOLNINGSRESA

Allmän information om PEC-inskolningsresor

PEC-inskolningsresan genomförs i samband med lotsningen. Om PEC-instruktören innan, eller under, PEC-inskolningsresan identifierar någon störning i lotsningen, som skulle hindra säkert genomförande av inskolningsresan, skall inskolningsresan flyttas till en annan tidpunkt. Sådana störningar kan till exempel omfatta förhållanden som avsevärt hindrar säker navigering, eller ett tekniskt fel på fartyget.

Så här bokar man en PEC-inskolningsresa

Förhandsanmälan om beställning av en PEC-inskolningsresa skall göras minst 48 timmar före resan. Kontakta Finnpilots lotsförmedling i det område till, eller från vars hamn fartyget är på väg. Se kontaktuppgifter till lotsförmedlingen >>.

Den egentliga lotsningen beställs normalt i enlighet med Finnpilots villkor för lotsningstjänster. I övrigt, måste beställning av PEC-inskolningsresa innehålla följande information:

 • namn och kontaktuppgifter av personen som ska inskolas
 • namn på fartyget som PEC-inskolningsresan ges
 • lotsplats eller avgångshamn där PEC-inskolningsresan börjar från
 • beräknad starttid av inskolningsresan (d.v.s. ankomsttid till lotsplats eller avgångstid från hamnen, ETA/ETD)
 • farled för inskolningsresan samt om det gäller en områdesspecifik befrielse även VTS-område i frågan
 • faktureringsuppgifter.

Efter beställningen av PEC-inskolningsresan ska de vanliga förhandsanmälningar och lotsbeställning lämnas in i enlighet med villkor för lotsningstjänster. Vänligen ange i förhandsanmälan och lotsbeställningen att de gäller PEC-inskolningsresan.

 

PROVET I FARLEDSKÄNNEDOM

Allmän information om provet i farledskännedom

Farledskännedomsprovet beställs minst en vecka före önskat tidpunkt. Den eventuella tidpunkten för farledskännedomsprovet bekräftas separat direkt till beställaren. Farledskännedomsprovet kan genomföras ombord på fartyget, om det finns ett fridfullt utrymme för provet. Alternativt kan provet genomföras i ett landbaserat utrymme som kommes skilt överens.

Hur man beställer ett farledskännedomsprov

Provet beställs från Pilot Online:

 1. Logga in på www.pilotonline.fi
 2. Klicka på ”Book a PEC test” i menyn som visas bakom de tre raderna till höger.
 3. Följ de instruktioner som systemet ger.

Vid beställning av farledskännedomsprov skall följande information anges:

 • den farled eller farlederna (VTS-området) för vilket farledskännedomsprovet utförs
 • önskad tidpunkt och plats för provet (till exempel ombord på fartyget)
 • namn och kontaktuppgifter av personen som gör provet
 • faktureringsuppgifter.

Efter beställningen kommer examinatorn av farledskännedomsprovet att kontakta kanditaten via e-post för genomgång av ytterligare arrangemang för provet.

 

EXAMENSKÖRNING AV PRAKTISKA DELEN

Observera! Examinatorn kommer inte att lotsa fartyget, eventuell lotsning bör beställas separat.

Så här beställer man en examenskörning

Examenskörning måste beställas minst en vecka före det önskad tidpunkt. Du kan boka en examenskörning till en viss farled genom att kontakta områdets lotsförmedling. Se kontaktuppgifter till lotsförmedlingen >>.

Vid beställning av examenskörning skall följande information anges:

 • namn på fartyget som examenskörningen gäller
 • farled där examenskörning ska genomföras
 • beräknad starttid för examenskörning (d.v.s. ankomsttid till lotsplats eller avgångstid från hamnen, ETA/ETD)
 • namn och kontaktuppgifter av personen som gör examenskörning
 • faktureringsuppgifter.

Observera! Examinatorn lotsar inte fartyget samtidigt när han värderar examenskörningen. När man beställer en examenskörning, måste man fastställa om både examinator, och lots krävs ombord. Om även lots behövs ombord, bör lotsbeställningen göras i enlighet med Finnpilots villkor för lotsningstjänster.

Tidpunkten för examenskörning bekräftas separat till kunden per e-post, efter att beställningen har gjorts.

 

FARTYGSSIMULATORPROVET

Allmän information om fartygssimulatorprov

Fartygssimulatorprovet utförs på en simulator av en STCW-godkänt simulatorutbildningsanordnare som tillhandahåller simulatortjänster. Kandidaten väljer, och kontaktar själv den utbildningsanordnare där hen vill göra provet, och informerar Finnpilot om lämpliga tidpunkter för provet genom beställning.

Så här beställer man ett fartygssimulatorprov

Du kan beställa ett fartygssimulatorprov för en viss farled genom att kontakta områdets lotsförmedling. Se kontaktuppgifterna för lotsförmedlingen >>.

Vid beställning av fartygssimulatorprov skall följande information anges:

 • namn på fartyget som fartygssimulatorprovet gäller
 • farled eller farlederna (VTS-område) där simulatorprovet kommer att utföras på
 • information om relevant fartygsradar och navigeringsutrustning för att boka en lämplig simulator
 • tidpunkt för simulatorprovet
 • den utbildningsanordnare där provet kommer att genomföras
 • namn och kontaktuppgifter av personen som gör provet
 • faktureringsuppgifter.

Tidpunkt och bokning av simulatorprovet kommer att bekräftas till kandidaten per e-post.