Organisation

Organisationsschema

Statsrådets kansli ansvarar för ägarstyrningen av Finnpilot. Ägaren utövar sin beslutanderätt på bolagsstämman. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande och medlemmar.

 

Finnpilots verksamhet har uppdelats i enheter för lotsning, transport, ekonomi och personal.

Bolagets verkställande direktör är DI, sjökapten Kari Kosonen.

Ledningsgruppens sammansättning hittar du här »

Finnpilots kontaktinformation »