Reglering av lotsningen

Finnpilot Pilotage Ab är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter. Bolaget har en lagstadgad ensamrätt på att bedriva lotsningsverksamhet.

Ett fartyg måste anlita lots på finskt vattenområde

  • om fartygets last är farlig eller skadlig eller
  • om fartygets storlek förutsätter detta.

Lotsningslagen

Bestämmelser om lotsning inom Finlands vattenområden finns i lotsningslagen (561/2023). Enligt 1 § är syftet med lagen att främja säkerheten inom fartygstrafiken samt att förebygga miljöolägenheter som trafiken kan orsaka. I 4 § i lotsningslagen föreskrivs om skyldigheten att anlita lots i de lotspliktiga allmänna farlederna på finskt vattenområde och i den arrenderade delen av Saima kanal.

Enligt 8 § i lotsningslagen får ingen annan än det lotsningsbolag som avses i lagen tillhandahålla lotsningstjänster eller bedriva lotsningsverksamhet. Enligt 30 § i lagen har en lots har rätt att utföra lotsningar i de farleder för vilka lotsen har fått lotsningsrätt med stöd av en styrsedel som utfärdats av Transport- och kommunikationsverket.

Lotsningslagen (Finlex 561/2023) >>