Beställ lotsning / Pilot Online

Beställ lots enkelt med appen Pilot Online

Preliminära uppgifter och beställningar till Finnpilots lotsförmedling skickas i första hand via lotsbeställningsappen Pilot Online.

Pilot online

Den som inte har tillgång till appen kan lämna preliminära uppgifter och göra beställningar per e-post eller telefon. Lotsförmedlingens kontaktinformation »

Lotsförmedlingen skickar en bekräftelse på att uppdraget tagits emot till det medium som använts för att skicka de preliminära uppgifterna eller den bindande lotsbeställningen. Beställningar per telefon bekräftas inte efter samtalet.

Varför är preliminära uppgifter viktiga?

Effektiva och flexibla lotsningstjänster bygger på tillräcklig förhandsinformation om kommande lotsningar i området och för stationerna. Utifrån de preliminära uppgifterna anvisar Finnpilot personalresurser för olika lotsningar via lotsförmedlingen. Om preliminära uppgifter inte lämnas i tid kan Finnpilot inte nödvändigtvis tillhandahålla lotsningstjänster med den tidtabell som kunden begär. Då ansvarar Finnpilot inte heller för eventuella kostnader som uppkommer för kunden på grund av förseningar.

Anvisningar för lotsbeställning

1. Lämna preliminära uppgifter när fartyget är på väg till en finländsk hamn

Fartygets agent skickar det anlöpande fartygets veckoschema och föränderliga preliminära uppgifter till lotsförmedlingen.

  • Fartygets ombud eller fartyget ska göra en förhandsanmälan till lotsförmedlingen 24 h och 12 h före fartygets ankomst till lotsplatsen.
  • Ändringar i de preliminära uppgifterna: Om den ankomsttid som anmälts på förhand ändras med mer än en timme ska detta utan dröjsmål anmälas till lotsförmedlingen.
  • I samband med förhandsanmälan är det bra att också meddela fartygets uppskattade avgångstid från hamnen.

2. Beställ lots efter bekräftad ankomsttid

  • Fartyget eller fartygets agent ska göra en bindande lotsbeställning till lotsförmedlingen tre (3) timmar före fartygets ankomst till lotsplatsen.
  • Lotsen kontaktar vid behov fartyget via VHF när avståndet är mindre än en timme.

3. Lämna preliminära uppgifter vid avfärd

  • Fartygets agent eller fartyget ska lämna preliminära uppgifter till lotsförmedlingen 12 och 6 timmar före fartygets avgång från hamnen.
  • Ändringar i de preliminära uppgifterna: Om den avgångstid som anmälts på förhand ändras med mer än en timme ska detta utan dröjsmål anmälas till lotsförmedlingen.

4. Beställ lots efter bekräftad avgångstid

  • Fartygets agent eller fartyget ska i regel göra en bindande lotsbeställning till lotsförmedlingen två (2) timmar före fartygets avgång från hamnen.
  • Undantagsvis ska ett fartyg som avgår från Sköldviks hamn beställa lots tre (3) timmar före avgång och fartyg som avgår från hamnarna i Hangö, Koverhar, Skogby och Lappvik en (1) timme före avgång.

Ändringar i beställningen efter bekräftelse

Om kunden ändrar eller annullerar en bindande lotsbeställning debiterar Finnpilot kunden för de kostnader som uppkommit av åtgärder som vidtagits för att ordna lotsningstjänst. Villkoren för annulleringar och ändringar finns i Finnpilots servicevillkor »