Tutkimukset 21.12.2022

Asiakas- ja sidosryhmätutkimuksemme erinomaiset tulokset: kiitos x 200

Syksyllä toteutetun asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen mukaan kumppanimme ovat entistä tyytyväisempiä Finnpilotin toimintaan ja palveluihin. Tutkimus toteutettiin T-Median laajasti käytetyllä Luottamus&Maine -tutkimusmallilla. Iso kiitos kaikille 200 vastaajalle, jotka kerroitte näkemyksiänne! Maineemme lisäksi selvitimme erillisessä asiakaskokemus-osiossa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme näkemyksiä palvelustamme.

Finnpilotin maine (asteikko 1-5) on noussut edellisen mittauksen hyvältä (3,97) tasolta erinomaiselle tasolle ollen nyt 4,10. Parhaan tuloksen, 4,24, saimme avoimesta ja läpinäkyvästä toiminnastamme (Hallinto-ulottuvuus) ja heikoimman – mutta edelleen hyvän – Innovaatiot-ulottuvuudesta (3,86), joka kuvaa toimintamme uudistumista ja kehittymistä.

 

 

Tutkimuksen aktiivisimpia vastaajaryhmiä olivat meklarit, viranomaiset ja uutena vastaajaryhmänä mukana ollut alusten komentosiltamiehistö. Erityisesti meitä ilahdutti komentosiltamiehistön antama palaute, niin kokonaisarvosanan (4,22) kuin erittäin positiivisen sanallisen palautteenkin osalta.

Maineemme vaikutus sidosryhmiltä saataviin tukeen on vahvistunut. Sidosryhmiemme Finnpilotia kohtaan kokeman luottamuksen kannalta vastaajat pitivät erityisen tärkeinä toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, hyvää johtamista sekä vastuullista toimintaa. Yksinoikeutemme luotsaustoiminnan harjoittamiseen Suomessa korostaa näiden asioiden merkityksellisyyttä.

T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka: Poikkeuksellisen vahvaa kehitystä vaikeana aikana

Asiakaskokemuksen kehittäminen on keskeinen osa strategiaamme. Mittaamalla asiakaskokemustamme säännöllisesti pystymme seuraamaan, miten olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme. Vahva, nousujohteinen tuloskehitys näkyi myös meille räätälöidyn asiakaskokemus-osion tuloksissa. Kaikkien kuuden osa-alueen tuloksia tarkasteltaessa saimme kokonaisarvosanan 4,26 (edellinen tutkimus 4,08). Vahvimman tuloksen saimme turvallisuudesta (4,47). Arvosana kaikilla mitatuilla asiakaskokemuksen osa-alueilla oli erinomainen eli yli 4,0.

 

 

— Näemme hyvin harvoin organisaatioita, joiden maine tai kaikki asiakaskokemuksen väittämät ovat nousseet vaativalla mittaristollamme erinomaiselle tasolle. Finnpilotin saamien arvosanojen nousu on tapahtunut laajasti eri sidosryhmissä ja vielä kriisien täyttämänä aikana, jolloin useimmat muut organisaatiot niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella ovat keskimäärin menettäneet mainettaan. Finnpilotin erinomainen onnistuminen näkyy sidosryhmien luottamuksessa, joka on nyt noussut uuteen ennätykseensä, toteaa tutkimusyhtiö T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Katse vahvasti tulevaisuudessa

Tutkimustulokset rohkaisevat meitä jatkamaan aktiivista vuoropuheluamme merenkulun verkostoissa. Finnpilot on tiiviisti mukana erilaisissa merenkulun tulevaisuuteen keskittyvissä projekteissa ja hankkeissa. Roolimme hankkeissa on tuoda mukaan luotsauksen asiantuntijuutta ja erityisesti näkemyksiä siitä, miten etäluotsausta voitaisiin tulevaisuudessa turvallisesti toteuttaa. Ensimmäinen tulevaisuuden väyläpalveluiden tekniikalla varustettu alus ohjattiin Kokkolan satamasta väylälle toukokuussa. Samalla päästiin kokeilemaan eri järjestelmien soveltuvuutta etäluotsaukseen. Kokeilun tulokset olivat rohkaisevia.

Yhteistyössä on voimaa. Haluamme luoda tulevaisuutta yhdessä teknologia- ja meriteollisuuden, tutkimusorganisaatioiden, varustamojen ja viranomaisten kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Joulukuun puolivälissä kokosimme 11 maan edustajat Turkuun keskustelemaan etäluotsauksen tulevaisuudesta järjestämäämme Remote Pilotage Days -tapahtumaan. Mukana oli laaja edustus useiden maiden luotsausorganisaatioista. Saimme päivien sisällöstä erinomaista palautetta. Julkaisemme tapahtumasta pian yhteenvedon verkkosivuillamme.

Toteutuessaan etäluotsaus tulee vaatimaan uutta teknologiaa tai ainakin olemassa olevien teknologioiden laajaa hyödyntämistä. Tämä koskee niin luotsattavaa laivaa, väyliä kuin fyysistä paikkaakin, josta etäluotsausta tehdään. Matka varsinaiseen etäluotsaukseen on siis vielä pitkä, mutta kehitys on hyvässä vauhdissa. Tästä linkistä >> voit lukea lisää ajatuksia etäluotsauksesta kehittäjäluotsiemme Timo Nummen ja Joakim Kantolan kertomana.

Etäluotsauskehityksen lisäksi eduskunnan käsittelyssä oleva luotsauslain uudistus tulee toteutuessaan vaatimaan meiltä paljon, mutta myös mahdollistamaan paljon. Jatketaan aktiivista keskustelua myös tämän aiheen ympäriltä kevään aikana!

Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme antama palaute on meille äärimmäisen tärkeää: sen avulla voimme kehittää maailman parasta luotsausta yhdellä maailman haastavimmista rannikoista. Kiitos siis vielä kerran kaikille tutkimukseen vastanneille!

Luottamus&Maine 2022 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Finnpilotin mainetta sen keskeisten sidosryhmien keskuudessa. Tutkimuksen toteutti T-Media Oy. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 29.9.-14.10.2022. Tutkimukseen kutsuttiin edustajia Finnplotin kahdeksasta keskeisestä sidosryhmästä. Kutsut lähetettiin yhteensä 854:lle sidosryhmien edustajalle, joista vastauksen antoi 200 henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui 23 %.

Lisää luettavaa