Luotsaus, Turvallisuus 28.12.2022

FSRU Exemplar luotsattiin turvallisesti Inkoon satamaan

Finnpilotin luotsit, Harmajan luotsiaseman luotsivanhimmat Timo Markkanen ja Mika Mäkinen kiipeämässä alukseen. Luotsikutterinhoitaja Ralf Niemi varmistaa turvamiehenä.

Kelluva LNG-terminaalilaiva FSRU Exemplar kiinnittyi kahden Finnpilotin luotsin luotsaamana Fortumin Inkoon syväsatamaan 28.12. päivällä. 291 metriä pitkään ja 43 metriä leveään laivaan mahtuu noin 68 000 tonnia LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua. Gasgrid Finland on vuokrannut aluksen Suomeen kymmeneksi vuodeksi.

LNG-aluksen tulon valmistelu aloitettiin Finnpilotissa jo kesällä. Finnpilotin luotsit luotsaavat säännöllisesti suuria aluksia, kuten tankkereita, bulkkereita (irtolastialuksia) ja risteilijöitä. Tällä kertaa kyseessä oli Inkoon ahdas väylä ja satama-allas, jotka aiheuttivat suuren aluksen saapumiselle poikkeuksellisen järjestelyn. Operaatio vaati tarkkaa yhteistoimintaa kaikilta osapuolilta – aluksen päälliköltä, luotseilta ja hinaajien päälliköiltä – sillä aluksen ohjailuun käytettävissä oleva tila oli erittäin pieni.

Luotsit harjoittelivat syksyn aikana simulaattorissa Turussa ja Tanskassa tiiviissä yhteistyössä Alfons Håkansin hinaajapäälliköiden kanssa. Tanskassa mukana olivat myös FSRU Exemplarin päällikkö sekä varustamon edustajia. Projektiin on sisältynyt muun muassa riskiarviointeja, operatiivisten rajojen määrittelyä, väylän parannukseen liittyvää suunnittelua sekä tarvittavien laitteiden valintaa ja valmistelemista.

– Aluksen turvallisen saapumisen mahdollisti iso joukko alan parhaita toimijoita. Haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä erityisesti Rambollia, Alfons Håkansia sekä tietenkin Gasgridia, sanoo aluksen luotsausta koordinoinut Hanko-Helsinki -luotsausalueen aluepäällikkö Jukka Ketonen.
– Aktiivista keskustelua käytiin luonnollisesti myös Inkoon sataman ja viranomaisten kanssa. Erityisesti Väylävirastolla oli merkittävä rooli Inkoon väylän muutostöissä ja niiden suunnittelussa.

– Luotsausyhtiön puolesta esitän erittäin suuren kiitoksen kaikille osallisille hienosta sitoutumisesta projektiin ja sen tiukkoihin vaatimuksiin. Tässä vaiheessa voimme todeta kaiken sujuneen suunnitellusti. FSRU Exemplar saatiin Inkooseen turvallisesti, määriteltyjä rajoja noudattaen, Ketonen jatkaa.

Terminaalialuksen saapuminen Inkooseen oli LNG-projektin ensimmäinen askel. Jatkossa LNG:tä tuodaan tankkereilla Inkoon terminaalilaivaan. Yhteistyö toimijoiden välillä jatkuu tiiviinä. Toimintatapoja tullaan arvioimaan ja tarvittaessa kehittämään jokaisen aluskäynnin jälkeen.

Lisätiedot:

Jukka Ketonen, aluepäällikkö, Hanko-Helsinki -luotsausalue, Finnpilot Pilotage Oy, jukka.ketonen@finnpilot.fi, puh. 040 554 0480

Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tarjoaa luotsauspalveluja kaikilla Suomen luotsattavilla väylillä. Autamme laivoja liikkumaan turvallisesti ja sujuvasti herkässä meriympäristössä. Kaikissa työtehtävissämme korostuvat turvallisuus, luottamus ja yhdessä tekeminen. Meitä finnpilotilaisia on yhteensä noin 300, joista 260 työskentelee luotseina ja luotsikutterinhoitajina eri puolilla Suomea. Luotsinvälityksessämme työskentelee 20 henkilöä ja hallinnossa 21 henkilöä.

Luotsikutterinhoitajat Ora Puukko (kuvassa) ja Ralf Niemi huolehtivat luotsit turvallisesti alukselle.
Luotsikutterinhoitaja Ralf Niemi ja luotsit Mika Mäkinen ja Timo Markkanen luotsikutterin kannella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Jukka Ketonen

Lisää luettavaa