8.9.2020

Finnpilot on ottanut käyttöön whistleblowing-kanavan

Finnpilot on syyskuun alussa ottanut käyttöön whistleblowing-kanavan. Whistleblowing-ilmoituskanava on käytössä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme verkkosivuiltamme löytyvän linkin kautta. Kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama sen luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Whistleblowing-kanavan kautta voi ilmoittaa näkemistään tai kuulemistaan väärinkäytösepäilystä

Vaadimme koko organisaatioltamme ja edellytämme työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita (Finnpilot Code of Conduct ») ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta.

Whistleblowing-palvelu takaa ilmoittajan täydellisen anonymiteetin mahdollistaen kuitenkin samalla ilmoitetun havainnon selvittämisprosessin vuorovaikutteisesti ilmoituksentekijän kanssa.

Kanavan kautta ovoi tehdä anonyymin ilmoituksen esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

 • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu
 • Harmaan talous
 • Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu
 • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
 • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta
 • Tuote-, elintarvike- ja lääketurvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
 • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen
 • Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen
 • Muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai palveluehtoihin liittyvän asiakaspalautteen antamiseen eikä asiakaspalautteita tutkita.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tämä whistleblowing-kanava on vain online-ilmoituksille. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa myös:

 • Puhelimitse: Kari Kosonen 040 741 4625 tai Kati Virtanen 040 679 8787
 • Kirjeitse: Finnpilot Pilotage, Kari Kosonen (tai Kati Virtanen), PL 520, 00101 Helsinki

Huomioi kuitenkin, että emme takaa yllämainittujen kanavien ilmoitusten automaattista anonymiteettiä.

Raportoi ilmianto / Luo uusi havainto (incy.io) »

Whistleblowing-tietosuojaseloste (incy.io) »

Lisää luettavaa