eLuotsaus 19.10.2017

Finnpilot Pilotage Oy mukaan ITS Finland älyliikenneverkostoon

Finnpilot Pilotage Oy liittyy 19.10. mukaan ITS Finland –yhdistykseen, jonka tavoitteena on luoda kansalaisia ja elinkeinoelämää hyödyttäviä konkreettisia älyliikenteen palveluja. Finnpilot tuo yhdistykseen erityisesti merenkulun osaamista.

ITS Finland toimii älykkään liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja yritysten osapuolet yhteen. Yhteistyöstä Finnpilot toivoo saavansa erityisesti muiden liikennemuotojen hyväksi koettuja menettelyitä ja teknologioita, joita on hyödynnetty autonomiahankkeissa.

”Meille ITS Finland on yksi mahdollisuus olla mukana rakentamassa merenkulun tulevaisuutta. Finnpilot voi antaa verkostoon laajaa aluksen käsittelyn ja väyläajon tuntemusta, jota millään muulla organisaatiolla Suomessa ei ole. Meillä työskentelee 150 kokenutta merikapteenia, joiden osaaminen pääsee tätä kautta mukaan älyliikenteen kehittämiseen. Finnpilotin oma tavoite on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa rakentaa eLuotsaus-konsepti”, kertoo Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy:n toimitusjohtaja.

”Olemme erittäin iloisia Finnpilotin jäsenyydestä ITS Finlandissa,” kertoo toiminnanjohtaja Marko Forsblom. ”Merenkulun älykkäät ratkaisut ovat voimakkaasti kasvava ala maailmalla ja Finnpilotin osaaminen merenkulussa antaa erinomaisen pohjan tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. Finnpilot on ensimmäinen merellinen toimija verkostossamme ja odotamme innolla yhteistyön alkamista älykkään meriliikenteen parissa.”

ITS Finlandin tavoitteena on edistää älykkään liikenteen palvelujen toteuttamisen ja liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Näitä keinoja toteutetaan liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamisessa sekä tie-, vesi-, raide- ja ilmaliikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

ITS Finland on voittoa tavoittelematon älykkään liikenteen verkosto, johon kuuluu yli sata jäsenorganisaatiota. Jäsenistö kattaa laajasti liikennealan keskeiset toimijat mukaan lukien julkisen sektorin, tutkimus- ja koulutusalan sekä yrityssektorin. ITS Finland on osa kansainvälistä National ITS Associations verkostoa.

Lisätiedot: 

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, Finnpilot Pilotage Oy, puh. +358 407414625, kari.kosonen@finnpilot.fi
Marko Forsblom, toiminnanjohtaja, ITS Finland, puh +358 40 514 5100, marko.forsblom@its-finland.fi

ITS Finland verkossa

Lisää luettavaa