eLuotsaus 25.1.2023

Remote Pilotage Days Turussa keräsi laajan kansainvälisen osallistujajoukon

Finnpilotin järjestämä Remote Pilotage Days -tapahtuma kokosi laajan joukon kansainvälisiä merenkulun, luotsauksen ja teknologian asiantuntijoita Turkuun pohtimaan etäluotsauksen tulevaisuutta. Tapahtuma järjestettiin joulukuussa Finland-Singapore Maritime Innovation Campin rinnalla.

Joulukuussa 2022 Turussa järjestettiin Finland-Singapore Maritime Innovation Camp -nimellä kulkenut viikon mittainen innovointileiri, johon osallistui 16 opiskelijaa Turun yliopistosta, ammattikorkeakoulu Noviasta sekä viidestä eri Singaporen yliopistosta. Finnpilot osallistui tapahtumaan yritysyhteistyökumppanina yhdessä Singaporen PSA Marine -luotsausyhtiön kanssa. Lue lisää Maritime Innovation Campista tämän jutun lopusta.

Maritime Innovation Campin ohessa Turussa keskusteltiin etäluotsauksen kehityksestä, kun Finnpilot järjesti rinnakkaisohjelmana aihetta käsittelevän kaksipäiväisen seminaarin Remote Pilotage Days. Tapahtumaan osallistui merenkulun, luotsauksen ja teknologian asiantuntijoita 11 maasta: Kanadasta, Tanskasta, Virosta, Iso-Britanniasta, Singaporesta, Ruotsista, Hollannista, Norjasta, Espanjasta ja Portugalista ja tietenkin Suomesta. Keskustelua vetivät Finnpilotin luotsausjohtaja Sanna Sonninen sekä teknologiapäällikkö Tero Vainio.

Suomi ja Finnpilot etäluotsauskehityksen kansainvälisessä kärjessä

Finnpilotin Tero Vainio ja Sanna Sonninen toimivat Remote Pilotage Days -päivän puheenjohtajina

Suomessa tehdään aktiivisesti työtä etäluotsauksen kehittämiseksi. Etäluotsauskokeilut tehtiin mahdolliseksi luotsauslain kirjauksella vuonna 2019. 

Finnpilot on jäsenenä autonomista merenkulkua kehittävässä One Sea -ekosysteemissä, jonka Sea for Value (S4V) -tutkimusohjelman Fairway-osuudessa kehitettiin tulevaisuuden väylänavigointia. Etäluotsaus oli valittu ohjelmassa käyttötapaukseksi. Ensimmäistä kertaa etäluotsausta päästiin kokeilemaan käytännössä, kun ensimmäinen tulevaisuuden väyläpalveluiden hyödyntämiseen varustettu laiva luotsattiin ulos Kokkolasta toukokuussa 2022. Testissä ESL Shippingin Viikki-aluksella etäluotsauksen tekniikkaa kokeiltiin perinteisen luotsauksen rinnalla. Lue lisää: Finnpilotin luotsit mukana testaamassa tulevaisuuden väyläpalveluihin varustettua laivaa >>

Joulukuussa 2022 päättyneen Sea for Value (S4V) Fairwayn missiona oli luoda kansainvälisesti toistettavia malleja meriliikenteen digitalisaatioon, palveluinnovaatioon ja informaationkulkuun. Fairway-projektissa ja tehdyssä kokeilussa kerättyä tietoa ja kokemusta käytetään etäluotsausprosessin ja teknologian toteutuksessa.

Tapahtumassa puhuivat mm. PSA Singaporen Jimmy Koh, merenkulun erikoisasiantuntija Mark Bull sekä Kongsbergin Markus Laurinen

Toteutuessaan etäluotsaus tulee vaatimaan olemassa olevien teknologioiden laajaa hyödyntämistä, mutta myös uutta teknologiaa. Tämä koskee niin luotsattavaa laivaa, väyliä kuin fyysistä paikkaakin, josta etäluotsausta tehdään. Valmiuksia uuden teknologian hyödyntämiseen tulevat tarvitsemaan myös muut oleelliset toimijat, kuten hinaajat, jäänmurtajat ja meriliikenteen ohjaus. Etäluotsauksen kehityksessä ei kuitenkaan ole kyse ei vain teknologiasta. Teknologian lisäksi tarvitaan osaamisen kehittämistä, uudenlaisia toimintamalleja ja kokonaan uudenlaisen tiedon jakamisen tapoja. Muun muassa näistä asioista keskusteltiin laajasti Remote Pilotage Days -tapahtumassa. Yhteisesti korostettiin, että etäluotsauksen on täytettävä ne samat turvallisen luotsauksen elementit ja vaatimukset, kuin perinteisen luotsauksenkin. Nykyisellään lain mukaan luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana. Etäluotsauksen osalta tämä asia ei tulevaisuudessa muutu. Etäluotsauksen prosessit ja teknologiset ratkaisut tulevat säilyttämään luotsaustapahtuman turvallisuuden vähintään samalla tasolla kuin perinteisessä luotsauksessa.

Remote Pilotage Days tuotti paljon yhteistä ymmärrystä etäluotsauksen nykytilanteesta sekä paljon ajatuksia tulevaan. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä kehittämistä!

Lisätietoja: Tero Vainio, teknologiapäällikkö, Finnpilot, tero.vainio@finnpilot.fi

 

Maritime Innovation Camp keskittyi luotsien kommunikoinnin ja tilannekuvan kehittämiseen satama-alueella

Lue alkuperäinen juttu Turun yliopiston sivuilta >>

Sekä Suomi että Singapore ovat vahvasti mukana kehittämässä digitaalisuutta ja esimerkiksi autonomisia järjestelmiä merenkulun tehostamiseksi. Myös Turun yliopisto oli osallistui Sea4Value Fairway -hankkeeseen, jossa tutkittiin etäluotsauksen toteuttamisen edellytyksiä. Luotsaus päätettiin ottaa myös SMI:n kanssa innovaatioleirin teemaksi.

Innovointileirillä toteutettiin innovointisprintti, joka perustuu ryhmätyöskentelyyn, tiiviiseen vuorovaikutukseen asiantuntijoiden kanssa sekä vierailuihin ja fasilitoituun ideointiprosessiin.

-Tämänkertaisella leirillä molempien maiden luotsien alustusten lisäksi opiskelijat saivat kuulla esimerkiksi hinaajien toiminnasta, säätiedoista väylällä sekä varustamon näkökohdista. He vierailivat myös Novian merenkulun simulaattoreilla sekä Viking Linen aluksilla, kertoo Jouni Saarni Turun kauppakorkeakoulusta.

Opiskelijatiimeille annettu haaste oli luotsin toiminnan kehittäminen satama-alueella tapahtuvan kommunikoinnin ja tilannekuvan suhteen. Satama-alue on monimutkainen toimintaympäristö, johon liittyvien ongelmien ratkaisemiselle on globaali tarve, jotta merenkulun automaatiotasoa voitaisiin nostaa. Turun kauppakorkeakoulu toteutti leirin yhteistyössä Singapore Maritime Instituten kanssa, jonka kanssa leiri järjestettiin kolmatta kertaa – nyt ensimmäisen kerran Suomessa.

Leiri päättyi 16.12., jolloin opiskelijatiimit esittelivät ehdotuksensa merenkulun sekä merisektorille teknologiaa kehittävistä ammattilaisista koostuvalle yleisölle. Yleisön edustajista oli lisäksi kerätty asiantuntijapaneeli, joka arvioi ja antoi palautetta joka tiimin idean toteuttamiskelpoisuudelle. Paneelin jäseninä olivat Tan Cheng Pen (Singapore Maritime Institute), Pekka Stenholm (Turun yliopisto), Sanna Sonninen (Finnpilot Pilotage Oy), Jimmy Koh (PSA Marine), Jussi Vaahtikari (ESL Shipping) sekä Riku Mäkelä (Business Finland). Kaikissa esityksissä tunnistettiin osa-alueita ja elementtejä, joita voitaisiin ottaa huomioon luotsauksen tulevaisuuden kehitystyössä.

Turun kauppakorkeakoulu on toteuttanut vastaavia innovointileirejä vuodesta 2015 alkaen. Singaporea koskien Turun yliopisto uusi yhteistyösopimuksen SMI:n kanssa vuonna 2021. Lue pidempi juttu Maritime Innovation Campista Turun yliopiston sivuilta >>

Lisää luettavaa