Luotsausmaksut 29.9.2021

Luotsausmaksuihin 2,5 % korotus vuodelle 2022

Luotsausmaksuilla katetaan luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset. Luotsausyhtiön on myös huolehdittava rahoituksen riittävyydestä toiminnan kehittämiseen.

Vuonna 2022 luotsausmaksuja korotetaan rannikolla ja Saimaalla 2,5 %. Korotus toteutetaan luotsauksen perus- ja mailimaksua korottamalla. Luotsauksen odotus-, peruutus- ja tilauksen siirtomaksu säilyvät ennallaan.  Saimaan maksutaso on myös tulevana vuonna 26 % rannikon luotsausmaksusta.

Korotuksen laskennallinen vaikutus vuoden 2022 luotsaustuottoihin on noin 0,8 milj. euroa. Yhtiön kustannusrakenteeseen vaikuttavat tulevina vuosina yleisen kustannus- ja palkkakehityksen lisäksi toiminnan päästövähennystavoitteet, alusten turvallisuusparannukset sekä henkilöstön työturvallisuuden kehittäminen.

Koronakriisin vaikutukset ulkomaankauppaan näkyvät edelleen luotsausmäärissä

Suomen ulkomaankaupan vienti- ja tuontimäärien kehitys vaikuttaa merkittävästi alusliikenteeseen ja luotsausmääriin. Rannikolla luotsausten kappalemäärän ennustetaan tänä vuonna laskevan edelliseen vuoteen verrattuna noin 2 % (18 200 luotsausta). Saimaalla luotsausmäärien ennustetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna noin 6 % (3 200 luotsausta).

Luotsausmaksujen korotuksesta päätti Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus kokouksessaan 28.9.2021. Uudet luotsausmaksutaulukot on julkaistu Hinnasto ja hintalaskuri -sivulla >>

Lisätiedot

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen@finnpilot.fi, puh. +358 40 7414625
Timo Siren, talousjohtaja, timo.siren@finnpilot.fi, puh. +358 40 1459848

 

Taustaksi: Luotsauksen hinta Suomessa kansainvälisesti kilpailukykyinen
Vertailu osoittaa, että luotsausmaksumme lukeutuvat Itämeren alueen edullisimpiin.

Lisää luettavaa