Luotsausmaksut 28.3.2024

Luotsauksen hintoja tarkistetaan 1.7.2024 alkaen

Suomen rannikon luotsausmaksuja korotetaan 1.7.2024 alkaen 8 %. Korotuksen vaikutus vuoden 2024 luotsaustuottoihin on 4 % (6 kk ajalta). Korotus toteutetaan luotsauksen perus- ja mailimaksua korottamalla. Muilta osin luotsaukseen liittyvät maksut, kuten luotsauksen odotus-, peruutus- ja tilauksen siirtomaksu, säilyvät ennallaan. Finnpilotin hallitus päätti hinnankorotuksesta huolellisen harkinnan jälkeen. Päätös perustuu tarpeeseen varmistaa luotsauspalvelun saatavuus ja joustavuus luotsattavan liikenteen määrän laskusta huolimatta.

Suomen ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet. Ennuste luotsausmääristä vuodelle 2024 oli vielä syksyllä 18 500 luotsausta, kun tällä hetkellä ennusteet asettuvat alle 16 000 luotsaukseen. Meneillään olevilla poliittisilla lakoilla on merkittävä vaikutus yhtiön talouteen luotsattavan liikenteen ollessa huomattavasti normaalia alemmalla tasolla.

Heikkenevien talousnäkymien ohella luotsaustoiminnan kustannustaso on noussut voimakkaasti. Kustannuksissa näkyvät erityisesti poikkeuksellisen ankaran jäätalven aiheuttama polttoaineen kulutuksen lisääntyminen sekä uusiutuvan polttoaineen käyttöön siirtyminen. Yhtiön päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii uusiutuvan polttoaineen käytön lisäämistä vuosittain noin viidellä prosentilla.

Saimaan-luotsauksen maksutaso on myös jatkossa 26 % rannikon luotsausmaksusta. Venäjän hyökkäyssodan lopettamasta liikenteestä huolimatta luotsausyhtiön velvollisuus ylläpitää luotsauspalvelua Saimaalla jatkuu.

Tiukka säästöohjelma vastaa kysynnän laskuun

Finnpilotissa on käynnissä laaja säästöohjelma, jonka avulla yhtiö sopeuttaa toimintaansa vastaamaan alentunutta luotsauskysyntää. Ohjelman keskiössä ovat säästöt kuljetus- ja henkilöstökustannuksissa. Polttoainekustannuksia on säästetty ajonopeuksia alentamalla sekä luotsinkuljetuksia yhdistelemällä. Yrityksen investointiohjelmaa on sopeutettu nykyiseen taloustilanteeseen siirtämällä ei-pakollisia investointeja.

Syksyllä 2023 käytyjen, koko henkilöstöä koskeneiden muutosneuvottelujen seurauksena Finnpilot tavoittelee yhteensä 17,5 henkilötyövuoden suuruisia säästöjä vuoden 2024 aikana. Kustannusvaikutukseltaan säästöt ovat noin 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstön liikkuvuuden lisääntymisellä on haettu joustoa resurssisuunnitteluun. Henkilöstön kokonaismäärä on laskenut vuoden 2022 lopun 320 henkilöstä 288 henkilöön (31.12.2023).

Taustaa: Luotsauksen hinnoittelua tarkastellaan kahdesti vuodessa

1.9.2023 voimaan tullut luotsauslaki mahdollistaa luotsauspalvelujen hinnoittelun tarkastelun kahdesti vuodessa. Uudet hinnat voivat tulla voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua edellisen hinnanmuutoksen voimaantulosta. Mikäli hintoja joudutaan tarkistamaan vuoden aikana toistamiseen, aloitetaan keskustelu asiakkaiden kanssa kolme kuukautta ennen suunniteltua hinnankorotusta.

Luotsausmaksujen korotuksesta päätti Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus kokouksessaan 28.3.2024.

Myös tutkintopalveluiden hinnat julkaistu

Syyskuun 2023 alussa voimaan tulleen luotsauslain myötä luotsaus- ja PEC-tutkintojen vastaanottamisesta vastaavat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtävään erikseen hyväksymät henkilöt, joilla on pitkäaikainen tausta luotsina tai luotsausvapautettuna toimimisesta. Laki velvoittaa luotsausyhtiö Finnpilotin tarjoamaan tutkintojen vastaanottoa. Finnpilot on kouluttanut tutkintojen vastaanottajia kaikille luotsausalueilleen.

Uudet luotsausmaksutaulukot sekä tutkintopalveluiden hinnat on julkaistu Hinnasto ja hintalaskuri -sivulla >>.

Lisätiedot

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen@finnpilot.fi, puh. +358 40 7414625
Timo Siren, talousjohtaja, timo.siren@finnpilot.fi, puh. +358 40 1459848

Suomen luotsausmaksut verrattuna muihin maihin

Alla olevassa kuvassa on esitetty Suomen rannikon luotsausmaksujen suhde eräiden muiden Itämeren rantavaltioiden luotsausmaksuihin (tilanne 1.7.2024 alkaen):


Finnpilot Pilotage Oy

Luotsaus on tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjua ja huoltovarmuutta. Monet elintärkeät tavarat kuljetetaan meriteitse ja lastien kulkeminen on taattava myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Luotsi on aluksen päällikön tärkeä paikallinen neuvonantaja, joka tarjoaa väylillä liikkuville aluksille navigointiapua ja huolehtii yhä useammin myös satamaohjailusta.

Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tarjoaa luotsauspalveluja kaikilla Suomen luotsattavilla väylillä. Luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä syntyvät kustannukset katetaan luotsausmaksuilla.

 

 

Lisää luettavaa