Etäluotsaus mahdolliseksi lakimuutoksen myötä

Finnpilot Pilotage Oy on aktiivisesti mukana LVM:n hankkeessa, jonka tarkoituksena on luotsauslain muuttaminen niin, että myös etäluotsaus on mahdollista

– Finnpilot Pilotage Oy ja Luotsiliitto ovat molemmat tiiviisti mukana lain valmistelussa, kertoo Finnpilotin toimitusjohtaja Kari Kosonen.

Luotsauslakia halutaan uudistaa sallimaan myös etänä luotsaaminen. Lakimuutoksen tavoitteena on poistaa etäluotsauksen kokeilun esteet ja mahdollistaa uusien teknologioiden kokeilu sekä tiedon laajempi hyödyntäminen luotsaustoiminnassa.

– Luotsaustoiminnassa voidaan aiempaa tehokkaammin hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Meriliikenne on automatisoitumassa ja luotsauksessa on tärkeää päästä kokeilemaan turvallisesti esimerkiksi etä- ja automaattiluotsauksen uusia teknologioita, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Luotsausta on jo nykyteknologian avulla mahdollista tehdä myös muualta kuin aluksesta käsin. Etänä luotsaamista ei kuitenkaan nykyisen lainsäädännön puitteissa ole mahdollista edes kokeilla. Nyt käynnistyvällä lakiuudistushankkeella luotsauslakia on tarkoitus päivittää sallimaan kokeiluhankkeet, ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös kokonaan etänä tai automaattisesti tapahtuva luotsaaminen.

Luonnos laista on tulosssa lausunnolle vuoden 2017 lopulla. Eduskunnan käsittelyyn uusi luotsauslaki tulee kevään 2018 aikana.

Lisätiedot

toimitusjohtaja Kari Kosonen, puh. +358 40 741 4625

LVM verkkosisvut

Lisää luettavaa