Uusi luotsauslaki edellyttää ennakkotietojen antamista luotsinvälitykseen

Syyskuun alussa voimaan tulleen uuden luotsauslain myötä luotsintilauksen ennakkotietojen ilmoittaminen luotsausyhtiön luotsinvälitykseen kirjattiin lain nojalla annettuun Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykseen. Myös Finnpilotin palveluehdot uudistuivat vastaamaan lain vaatimuksia. Finnpilot seuraa vaadittujen ilmoitusten toteutumista ja raportoi puutteista viranomaisille 16.10.2023 alkaen.

Luotsinvälitykselle annettavat pakolliset tiedot

Ensimmäisen ennakkoilmoituksen yhteydessä (24 h sisään tuleva ja 12 h ulos lähtevä alus) annettavat pakolliset tiedot ovat:

 • tarvittavan luotsauksen arvioitu ajankohta ja luotsipaikka, jolle alus on saapumassa tai satama, josta alus lähdössä,
 • aluksen syväys,
 • mitoitussyväyden tai turvallisen kulkusyväyden ylittävään syväykseen liittyvät lisätiedot,
 • mahdolliset tekniset puutteet sekä muut turvallisuutta heikentävät tekijät.

Seuraavat tiedot tulee ilmoittaa heti siinä vaiheessa, kun ovat tiedossa (ellei niitä ensimmäisen ennakon yhteydessä ole ilmoitettu):

 • muutokset ETA (Estimated Time of Arrival) / ETD (Estimated Time of Departure) aikoihin,
 • sisään tulevan aluksen ETD,
 • laituripaikka,
 • kulkukorkeus sekä
 • mahdollinen hinaajatilaus.
Kiitos ennakkotietoja aktiivisesti antaneille!

Luotsinvälitys on muistuttanut asiakkaitamme ennakkotiedoista aktiivisesti luotsauslain voimaantulosta lähtien. Tarvittavat tiedot on listattu myös luotsinvälityksestä tulevien sähköpostien allekirjoituksessa. Ennakkoilmoituksia on saatu päivä päivältä enemmän palveluehdoissa määritellyin ehdoin. Etenkin laivoilla muutokseen on vastattu aktiivisesti ja tarvittavat tiedot ovat olleet hienosti mukana saapumisilmoituksissa. Kiitos myös kaikille meklareille, jotka ovat lisänneet esimerkiksi laivalistoihinsa tarvittavia tietokenttiä, joiden kautta palveluehtojen mukaiset tiedot kulkeutuvat luotsinvälitykseen.

Puutteelliset ennakkoilmoitukset vaikeuttavat toiminnan suunnittelua

Joissain tapauksissa ilmoitusvelvollisuuden noudattamisessa on valitettavasti edelleen merkittäviäkin puutteita. Puutteelliset tai kokonaan antamatta jääneet ennakkoilmoitukset vaikeuttavat luotsaustoiminnan suunnittelua sekä voivat aiheuttaa esimerkiksi ylimääräisiä kuljetuksia. Ylimääräiset kuljetukset vaikuttavat muun muassa lepoaikojen toteutumiseen ja tätä kautta luotsien saatavuuteen, sekä luotsauksen kustannustasoon. Vaikutukset heijastuvat myös muiden asiakkaidemme toiminnan sujuvuuteen.

Ennakkoilmoitusten toimitus luotsinvälitykselle ajallaan vähentää luotsinvälityksen ylimääräistä työtä lain vaatimusten mukaisten ennakkotietojen kyselyssä ja selvittelyssä. Näin luotsinvälitys pystyy keskittymään toiminnan tehokkaaseen suunnitteluun ja sen varmistamiseen, että kaikki alukset saavat luotsin ajallaan.

Ennakkoilmoitusten puutteista raportit viranomaisille 16.10. alkaen

Finnpilot on seurannut lain voimaan tulon jälkeen yleisellä tasolla lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista. Kattava ennakkoilmoitusten seuranta aloitetaan lokakuun puolivälissä.

Vastuu tietojen antamisesta on asiakkaalla ja toivommekin, että asiakkaamme ottavat aktiivisen roolin oikea-aikaisten ennakkoilmoitusten antamisessa. Lain ja palveluehtojen mukaisten ennakkoilmoitusten avulla saamme luotsaukset järjesteltyä parhaalla mahdollisella tavalla ja minimoimme mahdolliset odotukset. Asianmukaiset ennakkoilmoitukset ajallaan antanut alus saa kiiretilanteessa luotsin ennen muita.

Seurannan alettua Finnpilot raportoi ennakkoilmoituksissa havaituista puutteista viranomaisille kuukausittain. Tieto viranomaisille lähetetystä raportista toimitetaan myös raportoinnin kohteena olevalle asiakkaalle.

Miten annan ennakkoilmoitukset ja tilaan luotsin?

Ennakkoilmoitukset voi antaa ja luotsintilauksen tehdä jatkossakin vanhojen tuttujen kanavien, Pilot Onlinen, sähköpostin tai puhelinsoiton kautta.

Lisäksi luotsin voi jatkossa tilata myös uuden Polo – Port Activity App -sovelluksen avulla. Sähköiset tilauskanavamme tulevat mahdollisesti korvautumaan vuonna 2025 Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO:n käyttöönoton myötä.

Kaiken ennakkoilmoituksiin ja luotsintilauksiin liittyvän tiedon tulee kulkea Finnpilotiin luotsinvälityksen kautta, jotta niiden ajankohdat ja sisältö kirjautuvat luotsauksen toiminnanohjausjärjestelmään.

Annamme mielellämme lisätietoja

Finnpilotin palveluehdot ovat verkkosivuillamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluehdot on hyvä käydä läpi ja välittää tarvittaessa eteenpäin, jotta pakollisten ennakkoilmoitusten antaminen luotsinvälitykseen varmistetaan. Linkki palveluehtoihin >>

Haluamme varmistaa, että luotsinvälitys pystyy palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Olethan yhteydessä, mikäli tarvitset lisätietoja ennakkoilmoitusten antamisesta. Käymme mielellämme tarkentavia määritelmiä ja käytäntöjä läpi asiakaskohtaisesti.

Lisätietoja ennakkoilmoitusten antamisesta ja palveluehdoistamme antavat:

 • Sanna Sonninen, luotsausjohtaja, sanna.sonninen(at)finnpilot.fi
 • Jutta Heinisuo, luotsinvälityksen päällikkö, jutta.heinisuo(at)finnpilot.fi
Hyödyllisiä linkkejä

Lisää luettavaa