Luotsaus, Palveluehdot 20.12.2021

Finnpilot muistuttaa luotsauksen rajoituksista talviolosuhteissa

Kylmä ja luminen talvi vaikuttaa monella tapaa alusten liikkumiseen Suomen vesillä. Luotsauspalveluja voidaan tarjota vain aluksille, jotka täyttävät turvallisen jäissä liikkumisen edellytykset. Finnpilotin palveluehdoissa on liite luotsaamisesta avustusrajoitusten voimassaoloaikana.

Jääluokkamääräykset varmistavat talviliikenteen turvallisuuden ja sujuvuden

Alusten ominaisuudet, esimerkiksi rakenteisiin sekä koneistoon kohdistuvat kuormitukset jääolosuhteissa ja alusten jäissäkulkukyky ovat tärkeitä talvimerenkulun turvallisuuden kannalta. Liikenne- ja viestintäviraston antamilla jääluokkamääräyksillä pyritään siihen, että Itämerellä liikennöivillä aluksilla miehistöineen on riittävät ominaisuudet omatoimista jäissä liikkumista varten, jotta talviliikenne olisi turvallista ja mahdollisimman sujuvaa.

Väylävirasto on luonut talvimerenkulun ohjeistuksen yhteistyössä teollisuuden, varustamojen, rahtaajien, merenkulkijoiden, jäänmurtajien, luotsien ja alusliikennepalvelun kanssa. Sidosryhmät kantavat vastuunsa Suomen talviliikenteestä ja pyrkivät järjestämään tuonti- ja vientikuljetuksensa aluksilla, jotka ovat nykyaikaisia, koneteholtaan riittävän voimakkaita, hyvin jäissä kulkevia ja joita kuljettaa pätevä miehistö. Jäätilanteen vaikeutuessa Väylävirasto rajoittaa jäänmurtaja-avustusta, mikäli turvallisuus ja liikennejärjestelmän toimivuus niin edellyttävät.

Luotsaaminen avustusrajoitusten voimassaoloaikana

Luotsauslain 11 § mukaan luotsilla on oikeus kieltäytyä luotsauksesta tai keskeyttää luotsaus, jos hän katsoo, että matkan aloittaminen tai jatkaminen vaarantaa luotsattavan aluksen, siinä olevien ihmisten, muun vesiliikenteen tai ympäristön turvallisuutta. Tällainen syy kieltäytyä luotsauksesta on myös se, ettei aluksen syväys täytä jääluokan vaatimuksia tai että sillä ei ole Väyläviraston myöntämää erivapautta avustukseen.

Luotsauspalvelujen saamiseksi aluksen, joka ei ole oikeutettu saamaan jäänmurtoavustusta, tulee esittää luotsausyhtiölle avustussuunnitelma, jolla turvallinen jäissäkulku voidaan varmistaa. Avustussuunnitelman tulee sisältää vallitsevan jäätilanteen huomioiva suunnitelma liikkumisesta (avustusrajoitetulla) alueella ja avustukseen käytettävän hinaajan ominaisuudet ja mahdolliset liikennöintialue rajoitukset. Avustussuunnitelmaa arvioidessaan Finnpilot edellyttää, että aluksen ohjailun ja energiatuotannon kannalta välttämättömien laitteiden on toimittava luotsauksen alkaessa sekä että aluksen runko, koneteho, varustus ja miehitys on sellainen, ettei turvallisuus vaarannu vallitsevissa jääolosuhteissa. Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin perustuen Finnpilot arvioi esitetyn avustussuunnitelman ja päättää, voidaanko luotsaus toteuttaa luotsauslain mukaisesti.

Katso Finnpilotin palveluehdot >>

Lisätiedot:

Sanna Sonninen, luotsausjohtaja, Finnpilot Pilotage Oy, sanna.sonninen@finnpilot.fi

Lisää luettavaa