Finnpilot perustaa Suomenlahden luotsausalueen

Kotka-Saimaan luotsausalue ja Hanko-Helsingin luotsausalue yhdistyvät yhdeksi Suomenlahden luotsausalueeksi 1.5.2023 alkaen. Päätös uuden luotsausalueen perustamisesta tehtiin 10.3. järjestetyissä muutosneuvotteluissa, hyvässä yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. 

Muutoksella vastataan ensisijaisesti siihen, että Saimaan luotsaustoiminta on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena ollut käytännössä pysähdyksissä jo vuoden ajan, eikä tilanteeseen ole muutosta näköpiirissä. Muutoksesta huolimatta yhtiöllä säilyy edelleen lakisääteinen velvollisuus tarjota tarvittaessa luotsauspalvelua luotsattavilla väylillä Saimaalla ja Saimaan kanavalla. Muutos on luonteeltaan operatiivinen ja hallinnollinen eikä sillä ole vaikutuksia operatiivisen henkilöstön määrään.

Sami Saarinen on Suomenlahden alueen tuleva aluepäällikkö

Sami Saarinen uuden luotsausalueen johtoon

Alueiden yhdistäminen tarkoittaa myös operatiivisen johtamisen uudelleenjärjestelyä. Kotka-Saimaan luotsausaluetta johtanut aluepäällikkö Sami Saarinen ottaa aluepäällikkönä johtoonsa koko Suomenlahden luotsausalueen. Hanko-Helsinki-luotsausaluetta johtanut aluepäällikkö Jukka Ketonen perehdyttää Saarisen alueen toimintaan ennen jo aiemmin suunniteltua siirtymistään eläkkeelle myöhemmin tänä vuonna.

Merikapteeni Sami Saarinen on toiminut Kotka-Saimaa-luotsausalueen aluepäällikkönä sen perustamisesta, vuodesta 2020, lähtien. Tätä ennen Saarinen toimi Kotkan alueluotsivanhimpana vuodesta 2018 ja luotsina vuodesta 2006, jolloin Saarinen tuli Luotsausliikelaitoksen palvelukseen.

– Sami Saarinen on johtanut Kotka-Saimaan aluetta erinomaisella otteella ja osallistunut laajasti koko yhtiön yhteisten asioiden kehittämiseen. Suomenlahden luotsausalueen haltuunotto on iso tehtävä ja olemmekin iloisia, että Jukka Ketonen on lupautunut olemaan käytettävissä niin, että siirtymäkaudesta tulee mahdollisimman sujuva”, toteaa Finnpilotin luotsausjohtaja Sanna Sonninen.

Suomenlahden luotsausalue aloittaa virallisesti toimintansa 1.5.2023. Saarisen perehdytys Hanko-Helsinki-alueen tehtäviin on jo alkanut ja jatkuu maalis-huhtikuun ajan. Perehdyttämisen aikana Saarinen tapaa mahdollisimman laajasti niin alueen henkilöstöä kuin ulkoisia sidosryhmiäkin.

Uudella luotsausalueella ei vaikutuksia luotsintilauksiin

Luotsausalueiden yhdistyminen ja Suomenlahden luotsausalueen perustaminen eivät vaikuta luotsinvälityksen alkuvuodesta voimaan tulleeseen uuteen aluejakoon. Luotsintilaukset tehdään jatkossa kuten aiemminkin. Lue lisää luotsinvälitysalueiden uudistuksesta >>

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tarjoaa luotsauspalveluja kaikilla Suomen luotsattavilla väylillä. Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Luotsi on aluksen päällikön tärkeä paikallinen neuvonantaja, joka tarjoaa väylillä liikkuville aluksille navigointiapua ja huolehtii yhä useammin myös laivan satamaan ohjaamisesta. Luotsaus on tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjua ja huoltovarmuutta. Monet elintärkeät tavarat kuljetetaan meriteitse ja lastien kulkeminen on taattava myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä syntyvät kustannukset katetaan luotsausmaksuilla.

Lisää luettavaa