Finnpilotin muutosneuvottelut päättyivät: yhtiö sopeuttaa toimintaansa vastaamaan alentunutta luotsauskysyntää

Finnpilot Pilotage Oy on saanut päätökseen 24.10.2023 aloitetut muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen syyt olivat tuotannolliset ja taloudelliset ja koskivat Finnpilotin koko henkilöstöä eli yhteensä 294 työntekijää. Muutosneuvottelujen seurauksena Finnpilot lomauttaa toistaiseksi tai irtisanoo enintään viisi henkilöä. Tämän lisäksi määräaikaisilla lomautuksilla tavoitellaan yhteensä 17,5 henkilötyövuoden suuruisia säästöjä vuoden 2024 aikana. Kustannusvaikutukseltaan säästöt ovat noin 1,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstöön kohdistuvan säästötarpeen vuodelle 2024 arvioitiin neuvottelujen alkaessa vastaavan noin kolmeakymmentä henkilötyövuotta. Säästötarpeet kasvoivat neuvottelujen aikana vuoden 2024 liikennemääräennusteen tarkentuessa. Osa vähennystarpeesta saatiin katettua neuvotteluiden aikana tapahtuneilla eläköitymisillä sekä muun muassa kuljetustoiminnan tehostamisella.

Määräaikaiset lomautukset ovat kestoltaan keskimäärin neljä viikkoa työntekijää kohden.
– Muutosneuvotteluista johdettujen toimenpiteiden tavoitteena on yhtiön toiminnan sopeuttaminen uuteen liikennetilanteeseen ja kannattavuuden parantaminen. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi säästöjä haetaan laajasti kaikesta toiminnasta, kertoo Finnpilotin toimitusjohtaja Kari Kosonen.
– Lomautukset pyritään toteuttamaan vuoden 2024 aikana joustavasti niin, että niiden vaikutukset asiakkaidemme toimintaan olisivat mahdollisimman vähäiset, Kosonen jatkaa.

Heikentynyt taloudellinen tilanne peilaa Suomen ulkomaankaupan kehitystä

Suomen ulkomaankaupan hidastuminen on vaikuttanut vahvasti luotsattavan liikenteen määrään. Finnpilot Pilotage Oy:n taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti kuluvan vuoden aikana. Vuosi 2023 tulee olemaan yhtiön neljäs tappiollinen vuosi peräkkäin. Liikennemääriin sekä sitä myötä yhtiön kannattavuuteen ovat viime vuosina vaikuttaneet muun muassa energian hinnan ja muun kustannustason nousu, koronapandemiaa ja Venäjän hyökkäystä seurannut risteilijäkäyntien määrän lasku sekä Saimaan liikenteen täydellinen pysähtyminen.

Lisätiedot:

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen(at)finnpilot.fi, puh. 040 741 4625

Lisää luettavaa