Vuosikertomus
2021
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
2021

NOSTOJA VUODELTA 2021

Luotsaus on tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjua ja huoltovarmuutta. Luotsauksella varmistetaan merenkulun turvallisuus ja sujuvuus maamme karikkoisilla väylillä. Suomessa luotsauspalvelusta vastaa valtion erityistehtäväyhtiö Finnpilot Pilotage Oy.

Turvasimme luotsauspalvelun saatavuuden

Koronapandemian keskelläkin olemme pitäneet luotsauspalvelun saatavuutta ykkösprioriteettinamme, turvallisuuden lisäksi. Nämä kaksi ovat tutkimusten mukaan myös asiakkaidemme tärkeysjärjestyksen kärjessä. Ajoittaisista resurssihaasteista huolimatta pystyimme pitämään palvelumme saatavuuden normaalilla tasolla koko vuoden ajan.

Kehitimme turvallisuutta monella rintamalla

Turvallisuus on ensisijaista kaikessa toiminnassamme ja läpileikkaa kaikki muut vastuullisuuden osa-alueemme. Vuonna 2021 työskentelimme muun muassa onnettomuuksien luokittelun, kiipeilyturvallisuuden sekä olosuhderajojen määrittelyn parissa. Kiinnitimme erityisesti huomiota leidareiden (luotsitikkaiden) turvallisuuteen.

Rakensimme ensimmäisen vastuullisuusohjelmamme

Johdamme ja seuraamme vastuullisuuttamme viiden eri teeman kautta: turvallisuus, ympäristö, henkilöstö, asiakkaat ja yhteiskunta. Vastuullisuuden kehittämisessä ja johtamisessa otimme uuden vastuullisuusohjelman muodossa määrätietoisen askeleen kohti entistä järjestelmällisempää vastuullisuuden suunnittelua ja seurantaa.

FINNPILOTIN VUOSIKERTOMUKSEN
2021 RAKENNE

Finnpilotin vuosikertomus 2021 sisältää vuosikatsauksen, kuvauksen yhtiön strategiasta, toimintaympäristöstä ja hallinnoinnista sekä vastuullisuusraportin. Lisäksi julkaisemme tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen erillisenä pdf-dokumenttina.