Finnpilot aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

Finnpilot Pilotage Oy aloittaa mahdollisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin johtavat muutosneuvottelut tiistaina 24.10.2023. Muutosneuvottelujen syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Neuvottelut koskevat Finnpilotin koko henkilöstöä eli yhteensä 294 työntekijää.

Finnpilot Pilotage Oy:n taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti keväästä alkaen. Luotsattavan liikenteen laskusta johtuva negatiivinen taloudellinen kehitys on syventynyt edelleen kesän ja syksyn aikana. Muutosneuvotteluilla tähdätään yhtiön toiminnan sopeuttamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.

Luotsausmäärien kehitys 2018-2022 (aiempi luotsausaluejako). Ennuste 2023 on 17 500 luotsausta.

– Kuluva vuosi tulee olemaan yhtiön neljäs tappiollinen vuosi peräkkäin. Vuoden 2023 aikana syntyvä tappio tulee olemaan yhtiön historian suurin. Aiemmin toteutettujen henkilöstövähennysten lisäksi säästöjä on haettu muun muassa kuljetusten tehostamisesta sekä luotsiveneiden ajonopeuksia laskemalla. Myös ei-välttämättömiä investointeja on siirretty eteenpäin, kertoo Finnpilotin toimitusjohtaja Kari Kosonen.
– Ennusteiden mukaan alusliikenteen kasvua ei ole näkyvissä kovin nopeasti ulkomaan viennin ja tuonnin sakatessa. Henkilöstökustannusten osuus yhtiön kuluista on erittäin merkittävä, joten ratkaisuja yhtiön toiminnan kannattavuuden palauttamiseksi on etsittävä myös tältä saralta. Haluamme toteuttaa mahdolliset muutokset avoimesti ja vastuullisesti. Samalla pidämme huolta, että toimintamme luotettavuus sekä luotsauspalvelun saatavuus säilyvät korkealla tasolla, Kosonen jatkaa.

Luotsausmäärien laskun vuoksi työnantajan edellytys tarjota työtä on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä säädetyllä tavalla.

Finnpilot neuvottelee henkilöstön edustajien kanssa mahdollisten henkilöstövähennysten ja lomautusten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Arviot säästötavoitteista ja toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määristä henkilöstöryhmittäin ja toimenpiteittäin sekä arvioit ajoista, jonka kuluessa toimenpiteet suunnitellaan toteutettaviksi, esitellään henkilöstölle muutosneuvottelujen aloitustapaamisessa.

Muutosneuvotteluja käydään 5.12.2023 asti (kuusi viikkoa), ellei neuvotteluosapuolten kesken toisin sovita. Neuvottelujen lopputuloksesta viestitään verkkosivuillamme.

Lisätietoja

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, puh. 040 741 4625
Olli Nurminen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, puh. 040 730 8599

Lisää luettavaa