HSEQ-päällikkö Pasi Paldanius: Työssäni tärkeää on ihmisten kuunteleminen

Tämä juttu on kuudes osa henkilöstöstämme kertovaa sarjaa, jossa esittelemme ammattiryhmittäin finnpilotilaisia ja heidän arkeaan. 

Sarjassa on aiemmin haastateltu:

 

HSEQ-päällikkö Pasi Paldaniuksen työura Finnpilotissa alkoi luotsin tehtävissä Saimaalla vuonna 2006.

– Kuljimme nykyisen Saaristomeren luotsivanhimman Taipaleen Ollin kanssa kanavaa pitkin kohti Lappeenrantaa jäänmurtajan kyydissä, Pasi muistelee uransa alkua Finnpilotissa.
– Loppuvuodesta 2006 luotsireppua kannettiin jo kohti Perämeren helmeä eli Ajosta, työskentelin vuoteen 2014 asti siellä painottuen talviseen aikaan. Kokemusta luotsin työstä ehti siis kertyä hyvin erilaisista ympäristöistä.

Vuosina 2011–2018 Pasi toimi Saimaan alueen alueluotsivanhimpana. Viimeinen virallinen luotsausmatka sijoittuu vuoteen 2018. Samana vuonna Pasi aloitti työskentelyn Finnpilotin hallinnossa koulutus- ja turvallisuuspäällikkönä. Hyvin pian osoittautui, että tekemistä riittää muillakin saroilla ja Pasi otti HSEQ-päällikön vastuilla koordinoitavakseen myös Finnpilotin laatu- ja ympäristöasiat.

Tärkeitä ja mielekkäitä asioita yhdessä muiden kanssa

Miten ja miksi Pasi sitten päätyi nykyiseen tehtäväänsä?

– Tähän kysymykseen ei löydy lyhyttä vastausta. Turvallisuuteen liittyvät asiat ovat kiinnostaneet jo pitkään. 90-luvulla olin Airisto Centerissä töissä kouluttamassa meriturvallisuusasioita, ja kokemusta on kertynyt myös Safety Managerin tehtävistä risteilyaluksella. Turvallisuustyö offshore-töissä oli kovin mielekästä: hyvä turvallisuuskulttuuri ympäröi ja aihe tuntui luontevalta jo silloin. Tuntuu, että vuosi 2018 oli vasta äskettäin. Turvallisuus- ja vastuullisuusasioissa tehdään kuitenkin isoja asioita jatkuvasti ja loppua ei kehitykselle näy.

– On paljon asioita, joita on toki jo tehty oikein, mutta ympäröivästä maailmasta tulee koko ajan  lisää säädöksiä ja odotuksia, joihin haluamme tehokkaasti vastata. Meillä tehdään paljon hyviä ja mielenkiintoisia asioita tosi pienellä porukalla. Tekemisessä korostuu asioiden priorisointi: aamusta varmistetaan lakisääteisten asioiden ajantasaisuus, päivällä omistajan ja johdon määrittelemät asiat ja iltapäivällä tehdään sitten kaikki muu. Pitää samalla olla armollinen itselleen, että kaikkea ei voi saada heti valmiiksi. Omasta jaksamisesta pitää samalla pitää huolta ja myös ikääntymiseen tulee kiinnittää huomiota. Tämä koskee meitä kaikkia: pidetään mielessä, että hyvinvointi koostuu työstä, läheisistä ja omasta ajasta, Pasi muistuttaa jutun lukijoita.

Työskentelystään Finnpilotin turvallisuusasioiden parissa Pasi toteaa, että tuntuu mielekkäältä tehdä työtä, jossa kokee pystyvänsä mahdollistamaan muille tiedon jakamisen nopeasti muuttuvassa maailmassa.

– Työssäni on tärkeää ihmisten kuunteleminen: tätä työtä tehdään meitä kaikkia varten. Itselleni en tee yhtään mitään, kaikki tekemäni asiat ovat jonkun toisen puolesta, toisen kanssa ja toista varten. Vielä ei ole tullut vastaan sellaista asiaa, josta olisin halunnut sanoa, että en halua tehdä. Näissä hommissa tarvitaan kärsivällisyyttä. Aikajänne saattaa olla 3-5 vuotta, että jokin asia saadaan valmiiksi. Tästä esimerkkinä voi mainita vaikkapa luotsaustyössä nykyään käytettävien kypärien käyttöönotto. Matka kypärien päähän päätymiseen oli pitkä, mutta lopputuloksesta voimme kaikki olla ylpeitä. Työtä on tehty paljon myös esimerkiksi leidariturvallisuuden parissa.

Paljon mielenkiintoisia asioita on meneillään

Valtionyhtiöiden vastuullisuuden vaatimukset ja odotukset kasvavat omistajan ja muiden sidosryhmien taholta jatkuvasti. Avoimuus ja läpinäkyvyys sekä tiedon jakaminen ovat keskeisessä roolissa kaikessa tekemisessämme. EU-tasoista lainsäädäntöä direktiivien muodossa valmistellaan. Direktiivien tullessa voimaan olemme vuodesta 2025 nykyistä laajemman vastuullisuusraportoinnin piirissä. ​​​

– Vastuullisuuden ja turvallisuuden kenttään sisältyy paljon datan ja tiedon keräämistä. Tänä vuonna seuraamme muun muassa sähkön kulutusta asemittain, kuukauden tarkkuudella. Kaiken tämän tiedon kerääminen vaatii yhteistyötä asemien väen ja eri yksiköiden kanssa.Tietopyyntöihin vastaamisessa jokaisella meistä on roolia ja vastuuta: uusien tietotarpeiden vaatimukset näkyvät kaikkien finnpilotilaisten arjessa. Tietoa ei kuitenkaan kerätä turhan takia tai huvikseen. Taustalta löytyy aina jokin laki, määräys, asetus, standardi tai raportointivelvollisuus

Yksi tärkeä osa-alue Pasin tehtävissä on toimiminen Finnpilotin työsuojelupäällikkönä.
– Henkilöstömme tekee raskasta vuorotyötä, jossa paitsi fyysinen niin myös henkinen jaksaminen on tärkeää. Työsuojeluasioissa pinnalla on tällä hetkellä työntekijöiden psykologinen turvallisuus ja työn psykososiaalinen kuormitus. Näihin ja moneen muuhunkin asiaan kesällä voimaan tulevassa työsuojelulaissa tullaan ottamaan kantaa aivan eri tavalla kuin ennen. Psykososiaalinen kuormitus sisältää paljon vaikeasti mitattavia asioita. Uudessa työsuojelulaissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota ihmisten yksilöllisiin ominaisuuksiin ja tarpeisiin.

Omalle väelle Pasi haluaa lähettää kiitokset:

– Minulle inspiraation lähde on ollut operatiivinen henkilöstömme. Finnpilotin luotsiasemilla ollaan uteliaita ja kyseenalaistetaan vanhoja toimintatapoja ja kehitetään jatkuvasti uusia ja parempia. Tätä kehitystä on ollut todella ilo seurata, Pasi toteaa lopuksi.

Lisää luettavaa