Luotsausmaksuihin 4,7 % korotus vuonna 2023

Suomen ulkomaankaupan vienti- ja tuontimäärien kehitys vaikuttaa merkittävästi alusliikenteeseen ja luotsausmääriin. Talouden luottamusindikaattorit ovat alhaisella tasolla ja ETLA:n vienti- ja tuontiennusteet ennustavat Suomen taloudelle taantumaa. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama uusi turvallisuuspoliittinen tilanne luo epävarmuutta erityisesti vientimarkkinoiden kehitykseen. Finnpilot Pilotage Oy haluaa taata luotsauspalvelun tasalaatuisuuden, saatavuuden ja joustavuuden myös epävarmoina aikoina.

Luotsausmaksuja korotetaan vuonna 2023 rannikolla ja Saimaalla 4,7 %. Korotus toteutetaan luotsauksen perus- ja mailimaksua korottamalla. Luotsausmaksun korotus (kaksoisluotsauslisä) vuonna 2023 on 75 % (2022: 50 %). Luotsauksen odotus-, peruutus- ja tilauksen siirtomaksu säilyvät ennallaan. Saimaan maksutaso on myös tulevana vuonna 26 % rannikon luotsausmaksusta.

Vuonna 2023 luotsausmäärien ennakoidaan pysyvän rannikolla kuluvan vuoden tasolla. Saimaan rahtiliikenne on Venäjän hyökkäyksen jälkeen pysähtynyt lähes täysin, eikä Saimaalle ole ennustettavissa liikennettä myöskään vuodella 2023.

Taustalla voimakas kustannusten nousu

Luotsausmaksuilla katetaan luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset. Luotsausyhtiön on myös huolehdittava rahoituksen riittävyydestä toiminnan kehittämiseen.

Luotsausmaksujen korotukseen vaikuttaa etenkin polttoaineiden ja energian markkinatilanne. Polttoaineiden kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 56 % ja energian vastaavasti 67 %. Nousun ennustetaan jatkuvan vuonna 2023. Myös TES-sopimusten kustannusvaikutukset, työnantajamaksujen nousu, sopimuskorotukset sekä inflaation vaikutus on huomioitu luotsausmaksujen tasossa.

Yhtiön kustannusrakenteeseen vaikuttavat tulevina vuosina yleisen kustannus- ja palkkakehityksen lisäksi toiminnan päästövähennystavoitteet, alusten turvallisuusparannukset sekä henkilöstön työturvallisuuden kehittäminen.

Luotsausmaksujen korotuksesta päätti Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus kokouksessaan 29.9.2022.

Uudet luotsausmaksutaulukot on julkaistu Hinnasto ja hintalaskuri -sivulla >>

Lisätiedot

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen@finnpilot.fi, puh. +358 40 7414625
Timo Siren, talousjohtaja, timo.siren@finnpilot.fi, puh. +358 40 1459848

Kuva: Kansainvälisessä luotsausmaksuvertailussa Suomen luotsausmaksut lukeutuvat Itämeren alueen edullisimpiin.

 

Lisää luettavaa