Luotsauslakiin muutoksia tämän vuoden alusta

Luotsauslakia muutettiin 1.1.2017 lukien

Luotsipaikan määritelmä

Luotsipaikan määritelmä on siirretty asetuksesta lakiin ja sitä on samalla täsmennetty. Määritelmän mukaan luotsipaikalla tarkoitetaan luotsattavaksi väyläksi määrätyn väylän avomeren puoleisessa päässä tai väylällä olevaa karttaan merkittyä aluetta, jossa luotsi nousee alukseen tai poistuu aluksesta tai jossa vaihdetaan luotsia.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa myöhemmin tarkemmat määräykset luotsipaikoista.

Velvollisuus käyttää luotsia

Luotsinkäyttövelvollisuutta koskevia säännöksiä on on täsmennetty ja syväykseen liittyvä raja on poistettu. Pienten alusten, nesteytettyä maakaasua ja kevyttä tai vähärikkistä polttoöljyä kuljettavien alusten sekä jäänmurtajien luotsinkäyttövelvollisuutta on helpotettu. Lisätietoa sivulla Luotsinkäyttövelvollisuus.

Maksuvelvollisuus ja hinnoittelu

Aikaraja luotsauksen hintojen muutoksista ilmoittamiselle muutettiin vähintään kuudesta kuukaudesta vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Finnpilot tiedottaa vuoden 2018 luotsauksen hinnoista syyskuussa 2017.

 

Lisätiedot

Luotsausjohtaja Kari Kosonen, kari.kosonen@finnpilot.fi, puh. +358 407414625
Lakiasiainjohtaja Kati Virtanen, kati.virtanen@finnpilot.fi, puh. +358 406798787

Lisää luettavaa