Lainsäädäntö 8.11.2018

LVM: Hallitus esittää etäluotsauksen sallimista

Hallitus esittää luotsauslakia muutettavaksi siten, että lailla mahdollistettaisiin etäluotsaus, jossa luotsi hoitaa tehtäviään muualla kuin luotsattavassa aluksessa. Luvan etäluotsaukseen myöntäisi Liikenne- ja viestintävirasto luotsausyhtiön hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi.

Esitys annettiin eduskunnalle 8. marraskuuta 2018.

Etäluotsauksen arvioidaan olevan alkuvaiheessa pienimuotoista kokeilutoimintaa, jolla selvitettäisiin, miten etäluotsausta voitaisiin hyödyntää ja miten se kannattaisi järjestää tulevaisuudessa. Kokeiluluontoisen toiminnan myötä voitaisiin jatkossa määritellä vaatimuksia, jotka mahdollistavat turvallisen luotsauksen ilman, että luotsi fyysisesti nousee alukseen. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on parantaa luotsaustoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta sekä edistää uusien teknologioiden kokeilemista ja tiedon laajempaa hyödyntämistä luotsaustoiminnassa.

Lisäksi lakiin ehdotetaan muutoksia liittyen tilapäiseen luotsipaikkaan, Puolustusvoimien mahdollisuuteen vapauttaa ulkomaisia valtionaluksia luotsinkäyttövelvollisuudesta sekä luotsausyhtiön velvollisuuteen varmistaa luotsiensa ohjauskirjojen voimassaolo.

Lue koko LVM:n tiedote >>

Lisää luettavaa