Nimitykset 30.8.2021

Olli Nurmisesta Finnpilot Pilotage Oy:n henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja

Olli Nurminen

VT Olli Nurminen on nimitetty Finnpilot Pilotage Oy:n henkilöstö- ja lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 28.10.2021 alkaen. Hän siirtyy tehtävään Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelujohtajan tehtävästä, jossa hänen vastuullaan on ollut noin 60 eri työehtosopimuksen neuvottelutoiminta. Lakimiesosaamisen ohella Nurmisella on laaja ja pitkä kokemus työmarkkinatoiminnasta sekä siihen liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta.

– Hyviä hakijoita oli monta, mutta Nurminen vakuutti vankalla työmarkkinaosaamisellaan sekä vahvoilla neuvottelu- ja yhteistyötaidoillaan. Olli Nurmisen johdolla jatkamme hyvää yhteistyötämme kaikkien henkilöstöryhmiemme kanssa, sanoo Finnpilotin toimitusjohtaja Kari Kosonen.

– Olen erittäin innostunut päästessäni aloittamaan työskentelyn Finnpilotilla. Yhtiön merkitys Suomen ulkomaankaupalle sekä merenkulun sujuvuudelle ja turvallisuudelle on aivan keskeinen. Uskon, että pystyn jatkamaan ja kehittämään toimivaa ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa. Työoikeuden lisäksi tehtävään sisältyy laaja kirjo myös muuta juridiikkaa, joka on myös hieno asia, toteaa Olli Nurminen.

Nurminen raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Kari Kososelle.

Lisätiedot:

Kari Kosonen, puh. 040 741 4625
Olli Nurminen, puh. 040 730 8599

Finnpilot Pilotage Oy
Luotsaus on tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjua ja huoltovarmuutta. Luotsauksella varmistetaan merenkulun turvallisuus ja sujuvuus maamme karikkoisilla väylillä. Suomessa luotsaustoiminnasta vastaa valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö Finnpilot Pilotage Oy. Tuotamme yhdenmukaisia ja kustannustehokkaita luotsauspalveluja kaikilla luotsattaviksi määrätyillä väylillä Suomen aluevesillä sekä Saimaalla. www.finnpilot.fi

Lisää luettavaa