Luotsaus, Nimitykset 3.5.2023

Suomenlahden luotsausalue aloitti 1.5.2023

Finnpilotin uusi luotsausaluejako 1.5.2023 alkaen: 1. Perämeri 2. Saaristomeri-Selkämeri 3. Suomenlahti

Lue aiempi uutisemme aiheesta >>

Kotka-Saimaan luotsausalue ja Hanko-Helsingin luotsausalue yhdistyivät Suomenlahden luotsausalueeksi 1.5.2023 alkaen. Uudistuksella ei ole vaikutuksia luotsintilauksiin.

Muutoksella vastataan ensisijaisesti siihen, että Saimaan luotsaustoiminta on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena ollut käytännössä pysähdyksissä jo yli vuoden ajan, eikä tilanteeseen ole muutosta näköpiirissä. Muutoksesta huolimatta Finnpilotilla säilyy edelleen lakisääteinen velvollisuus tarjota tarvittaessa luotsauspalvelua luotsattavilla väylillä Saimaalla ja Saimaan kanavalla. Muutos on luonteeltaan operatiivinen ja hallinnollinen eikä sillä ole vaikutuksia operatiivisen henkilöstön määrään. Henkilöstön kanssa muutos käsiteltiin 10.3.2023 järjestetyissä muutosneuvotteluissa.

Sami Saarinen Suomenlahden luotsausalueen johtoon

Suomenlahden luotsausalueen johtoon on valittu Kotka-Saimaa -luotsausaluetta tähän asti johtanut aluepäällikkö Sami Saarinen. Hanko-Helsinki -luotsausaluetta johtanut aluepäällikkö Jukka Ketonen on perehdyttänyt Saarista Hanko-Helsinki -alueen toimintaan kevään aikana ennen jo aiemmin suunniteltua siirtymistään eläkkeelle myöhemmin tänä vuonna.

Jukka Ketonen (vas.) siirsi Hanko-Helsinki -luotsausalueen vastuut Sami Saariselle, joka johtaa jatkossa uutta Suomenlahden luotsausaluetta.

Merikapteeni Sami Saarinen on toiminut Kotka-Saimaa-luotsausalueen aluepäällikkönä sen perustamisesta, vuodesta 2020, lähtien. Tätä ennen Saarinen toimi Kotkan alueluotsivanhimpana vuodesta 2018 ja luotsina vuodesta 2006, jolloin Saarinen tuli Luotsausliikelaitoksen palvelukseen.

Uudella luotsausalueella ei vaikutuksia luotsintilauksiin

Luotsausalueiden yhdistyminen ja Suomenlahden luotsausalueen perustaminen eivät vaikuta luotsinvälityksen alkuvuodesta voimaan tulleeseen uuteen aluejakoon. Luotsintilaukset tehdään jatkossa kuten aiemminkin. Lue lisää luotsinvälitysalueiden uudistuksesta >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tarjoaa luotsauspalveluja kaikilla Suomen luotsattavilla väylillä. Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Luotsi on aluksen päällikön tärkeä paikallinen neuvonantaja, joka tarjoaa väylillä liikkuville aluksille navigointiapua ja huolehtii yhä useammin myös laivan satamaan ohjaamisestaLuotsaus on tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjua ja huoltovarmuutta. Monet elintärkeät tavarat kuljetetaan meriteitse ja lastien kulkeminen on taattava myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä syntyvät kustannukset katetaan luotsausmaksuilla.

Lisää luettavaa