Muutosneuvottelut 16.5.2022

Finnpilot aloittaa uudet muutosneuvottelut Saimaalla ja luotsinvälityksessä

Finnpilot Pilotage Oy aloittaa mahdollisiin lomautuksiin, osa-aikaistamisiin ja irtisanomisiin johtavat muutosneuvottelut maanantaina 23.5.2022. Muutosneuvottelujen syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Neuvottelut koskevat Finnpilotin Saimaan alueen luotseja (36 henkilöä), luotsikutterinhoitajia (10 henkilöä) sekä luotsinvälitystä (20 henkilöä).

Tarve muutosneuvottelujen käynnistämiseen johtuu tuotannollisista ja taloudellista syistä. Työnantajan edellytykset tarjota työtä Saimaalla ovat arvion mukaan vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.

Toimenpiteet perustuvat Saimaan laivaliikenteen ja siitä aiheutuvan luotsaustarpeen nopeaan vähenemiseen tai jopa loppumiseen. Normaalisti Saimaan kanavan kautta kulkeva liikenne olisi alkanut maalis-huhtikuun vaiheessa, mutta Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lopettanut laivaliikenteen Saimaan kanavan kautta kokonaan. Suomen mahdollisella Nato-jäsenyydellä voi niin ikään olla pitkäkestoisia vaikutuksia kanavan liikenteeseen.

Finnpilotin Saimaan henkilöstö lomautettiin huhtikuussa 20.7.2022 asti, lukuun ottamatta 13 luotsia, jotka jäivät tuolloin lomautuksen ulkopuolelle, koska heille järjestyi töitä rannikolta. Myös osalle muusta lomautetusta Saimaan henkilöstöstä on pystytty tarjoamaan kohtuullisen paljon tilapäisiä työskentelymahdollisuuksia rannikolta. Luotsinvälityksestä lomautettiin kaksi henkilöä 31.5.2022 asti.

Aloitettavat muutosneuvottelut kestävät yhteistoimintalaissa säädetyn mukaisesti kuusi viikkoa, ellei neuvotteluosapuolten kesken toisin sovita. Neuvottelujen jälkeen mahdolliset lomautukset voidaan toimeenpanna 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen ja mahdolliset irtisanomiset irtisanomisaikoja noudattaen. Finnpilot neuvottelee henkilöstön edustajien kanssa mahdollisten lomautusten, osa-aikaistamisten ja irtisanomisten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Muutosneuvottelujen tuloksesta viestitään niiden päätyttyä verkkosivuillamme.

Lisätietoja:

Kari Kosonen
toimitusjohtaja
puh. 040 741 4625
kari.kosonen(at)finnpilot.fi

Lisää luettavaa