Finnpilot Pilotage Oy aloittaa yt-neuvottelut Saaristomerellä

Finnpilot Pilotage Oy aloittaa mahdollisiin lomautuksiin tai irtisanomisiin johtavat yt-neuvottelut perjantaina 5.3.2021. Yt-neuvottelujen syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Neuvottelut koskevat Finnpilotin Saaristomeren luotsiaseman 16:ta työntekijää.

Neste on ilmoittanut, että öljynjalostus Naantalin jalostamolla loppuu maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Päätöksellä on merkittävä vaikutus alueen luotsausmääriin. Jalostamon lakkauttamisen arvioidaan laskevan alueen luotsausmääriä vuositasolla noin 10 % nykyisestä.

Nesteen ilmoituksen myötä tarjolla oleva työ Saaristomeren luotsiasemalla vähentyy olennaisesti ja pysyvästi työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä säädetyllä tavalla. Arvioitu luotsausmäärien väheneminen tarkoittaa laskennallisesti kahden luotsin vuotuisen työmäärän vähenemistä.

Finnpilot neuvottelee henkilöstön edustajien kanssa mahdollisten henkilöstövähennysten tai lomautusten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Mahdolliset lomautukset olisivat voimassa toistaiseksi.

Aloitettavia yhteistoimintaneuvotteluja on varauduttu jatkamaan 12.3.2021 saakka. Lopputuloksesta viestitään henkilöstölle ilmoittamisen jälkeen verkkosivuillamme.

Lisätietoja

Kari Kosonen
toimitusjohtaja
puh. 040 741 4625
kari.kosonen@finnpilot.fi

Lisää luettavaa