Finnpilotin kokonaispäästöt on nyt kartoitettu

Kansainväliset ja Suomen valtion asettamat tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ohjaavat myös luotsaustoiminnan kehitystä. Laskimme kevään aikana ensimmäistä kertaa Finnpilotin kokonaispäästöjen hiilijalanjäljen. Laskenta asettaa meille vertailutason matkallamme kohti päästövähennystavoitettamme: vähennämme kokonaispäästöjemme absoluuttista määrää 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Aiemmin Finnpilot on raportoinut päästönsä Scope 1 osalta, mutta nyt tehty kartoitus kattaa myös Greenhouse Gas Protocol -laskentamenetelmän Scopet 2 ja 3. Laskenta tehtiin yhteistyössä ilmastotyöhön erikoistuneen asiantuntijaorganisaation kanssa.

Finnpilotin kokonaispäästöt ovat 6269 tCO2e. Luku vastaa noin 600 suomalaisen vuodessa tuottamia päästöjä (lähde: Sitra).

  • Ylivoimaisesti suurin päästölähteemme on alusten polttoaineenkäyttö, joka muodostaa päästöistämme 3725 tCO2 eli 59 %.
    28 % päästöistämme (1730 tCO2e) koostuu epäsuorista päästöistä. Epäsuorat päästöt sisältää muun muassa hankinnoista, jätehuollosta ja hallinnollisista toimista aiheutuvat päästöt.
  • Ostetun energian päästöjen osuus on 10 % eli 601 tCO2e.
  • Ajoneuvojen ja oman lämmityksen osuudeksi muodostui yhteensä 3 % eli 213 tCO2e.

Hiilijalanjälkilaskennan luonteeseen kuuluu, että laskenta kehittyy ja tarkentuu jatkuvasti. Hiilijalanjäljestämme saatiin kuitenkin tarkka kuva ja merkittävimmät päästölähteet saariin selvitetttyä kattavasti. Nyt toteutettua laskentaa tullaan käyttämään vuoden 2022 aikana valmistuvan päästövähennyspolkumme lähtökohtana ja Finnpilotin ilmastotavoitteiden seuraamisen välineenä.

Kerromme aiheesta lisää syksyllä.

Lisää luettavaa