Finnpilotin Saimaan alueen ja luotsinvälityksen muutosneuvottelut päättyivät

Finnpilot Pilotage Oy on saanut päätökseen Saimaan alueen luotseja, kutterinhoitajia sekä koko luotsinvälitystä koskeneet muutosneuvottelut. Neuvotteluiden lopputuloksena päätettiin tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella lomauttaa 21.7.2022 alkaen toistaiseksi 17 henkilöä. Lisäksi seitsemän työntekijää irtisanotaan. 43 henkilöä jää toimenpiteiden ulkopuolelle. 4.7.2022 päättyneiden muutosneuvottelujen piiriin kuului 67 henkilöä.

Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota on vaikuttanut merkittävästi Saimaan kanavan kautta kulkevaan liikenteeseen. Muutosneuvottelut käynnistettiin Saimaan alusliikenteen ja siitä aiheutuvan luotsaustarpeen lähes täydellisen päättymisen seurauksena. Saimaan kanavalla ei ole Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen liikennöity yhtä yksittäistä tapausta lukuun ottamatta lainkaan.

Saimaan aluetta ja luotsinvälitystä koskeneet muutosneuvottelut olivat tänä vuonna järjestyksessään toiset. Neuvotteluissa onnistuttiin löytämään henkilöstön edustajien kanssa ratkaisuja, joiden avulla osalle Saimaan alueen työntekijöistä on pystytty tarjoamaan työtä muualta yrityksestä. Myös nyt lomautettaville saattaa tarjoutua työmahdollisuuksia rannikolla luotsiasemien resurssitarpeiden eläessä.

–  Hyvällä resurssisuunnittelulla olemme onnistuneet järjestämään monelle saimaalaiselle työtä muualta yrityksen sisältä, mistä olen tietenkin tyytyväinen. Saimaan luotsauksen tulevaisuuden näyttäessä hyvin synkältä jouduimme kuitenkin tekemään vaikeita päätöksiä myös irtisanomisista. Haluan kiittää henkilöstöä erinomaisesta yhteistyöstä neuvottelujen kuluessa sekä kaikkia saimaalaisia ja luotsinvälittäjiä sitoutumisesta Saimaan vesialueen turvallisuuden eteen tehtyyn työhön, sanoo toimitusjohtaja Kari Kosonen.

Finnpilot pyrkii edistämään irtisanottujen työntekijöiden uudelleentyöllistymistä tarjoamalla ohjausta uramahdollisuuksien kartoittamiseen ja työnhakuun yhteistyössä TE-toimiston ja työllisyyspalveluja tarjoavan asiantuntijayrityksen kanssa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa tavaravirtoihin myös rannikolla, koska kuljetukset Venäjälle tai Venäjältä ovat jääneet pois. Kuljetukset hakevat tällä hetkellä uusia logistisia reittejä, uusien maiden kanssa. Finnpilot seuraa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksia rannikon alueen luotsausmääriin tarkasti ja reagoi tarvittaessa muokkaamalla toimintaansa uusien tarpeiden mukaiseksi.

Lisätietoja:

Kari Kosonen
toimitusjohtaja
puh. 040 741 4625
kari.kosonen@finnpilot.fi

 

Lisää luettavaa