Finnpilotin oma tutkinta luotsiveneonnettomuudesta yhteneväinen OTKESin löydösten kanssa

Onnettomuustutkintakeskuksen tänään julkaistun, viime joulukuista luotsiveneonnettomuutta koskevan selostuksen esiin nostamat toimenpidesuositukset on tunnistettu myös Finnpilotin omissa selvityksissä. Suosituksista suurin osa on jo viety käytäntöön vuoden 2018 aikana. Esimerkiksi evakuointireittejä on parannettu kaikissa onnettomuusveneen tyyppisissä veneissä.

Viittaus: OTKESin 28.9.2018 julkaisema selostus koskien luotsivene L242:n onnettomuutta 8.12.2017

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on tänään julkaissut selostuksensa Emäsalossa 8.12.2017 tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa kaksi Finnpilot Pilotagen luotsikutterinhoitajaa menehtyi luotsiveneen kaaduttua ja upottua. Onnettomuusvene todettiin selvityksessä säädösten mukaiseksi ja henkilökunnan koulutus ja pätevyys asianmukaisiksi. OTKESin suositukset koskevat muun muassa turvallisuusriskien käsittelyä perehdyttämisprosesseissa sekä viranomaisten laatimia ammattivenesääntöjä.

Tutkinnasta saatu arvokas tieto apuna turvallisuuden kehittämisessä

Finnpilotin omissa onnettomuuden jälkeisissä analyyseissä tunnistettiin muun muassa tarve hätäuloskäyntien kehittämiseen. Kaikki Finnpilotin nopeat luotsiveneet, jota luokkaa onnettomuusvenekin edusti, on vuoden 2018 aikana varustettu hätäuloskäynneillä. Lisäksi tänä ja ensi vuonna kyseisen venetyypin veneisiin toteutetaan myös muita veneen valmistajan ja henkilöstön kanssa kehitettyjä turvallisuusparannuksia.

– Näin turvallisuuskriittisessä toiminnassa emme tyydy vähimmäisvaatimusten täyttämiseen, sanoo Finnpilotin kuljetusjohtaja Aki Marjasvaara.

– Onnettomuuteen vaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen ja toimenpiteiden suunnittelu käynnistettiin välittömästi koko työyhteisöämme järkyttäneen onnettomuuden jälkeen. Saatu tärkeä tieto on viety käyttöön toiminnassamme, kuten riskiarvioinneissa, työohjeissa ja perehdytysmateriaaleissa. Uusi tieto on ollut erityisen merkittävää, sillä onnettomuudessa toteutuneen tapahtumaketjun riskejä ei oltu tunnistettu Finnpilotissa eikä muidenkaan samaa venemallia käyttävien organisaatioiden riskianalyyseissä, Marjasvaara jatkaa.

– Onnettomuudesta saadun arvokkaan tiedon pohjalta olemme tarkastelleet kattavasti toimintaamme riskinäkökulmista taataksemme, että vastaavaa ei pääse enää koskaan tapahtumaan.

Finnpilot on tehnyt onnettomuuden analysoinnissa kiinteää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan vastaavien organisaatioiden kanssa. Finnpilot tulee jakamaan onnettomuuden tutkinnasta saadun tiedon laajasti myös kansainvälisille meriliikenteen toimijoille.

Lisätietoja:
Aki Marjasvaara, kuljetusjohtaja, Finnpilot Pilotage Oy, puh. 050 371 8212, aki.marjasvaara@finnpilot.fi

Haastattelupyynnöt:
Laura Kaustinen, viestintäpäällikkö, Finnpilot Pilotage Oy, puh. 0400 757228, laura.kaustinen@finnpilot.fi

Finnpilot Pilotage Oy on Suomen valtion kokonaan omistama, luotsauspalveluja tarjoava erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on varmistaa alusliikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä vähentää toiminnallaan merkittävästi ympäristöonnettomuuksien riskiä. Finnpilot työllistää Suomessa noin 340 henkilöä.

Lisää luettavaa