Vuosiraportti 20.3.2020

Luotsaus kehittyy turvallisuuden ehdoilla

Luotsausvuosi 2019 huipentui ensimmäisen itseoikaisevan luotsiveneen käyttöönottoon. Työturvallisuutta kehitetään Finnpilotissa henkilöstön ja johdon tiiviissä yhteistyössä.

Luotsausyhtiö Finnpilot Pilotage ryhtyi selvittämään itseoikaisevan veneen toteutusmahdollisuuksia telakan kanssa tammikuussa 2018, joulukuussa 2017 tapahtuneen odottamattoman luotsiveneonnettomuuden jälkeen.

Finnpilotin kutterinhoitajat, jotka toimivat luotsiveneiden kuljettajina, osallistuivat veneen suunnitteluun. Rakennustyö tehtiin Kokkolan telakalla, ja marraskuussa 2019 järjestetty koe vahvisti kehitystyön onnistumisen. Video itseoikaisevuuden testauksesta on nähtävissä Finnpilotin sähköisessä vuosiraportissa (https://finnpilotvuosiraportti.fi/hankinnat-2019/).

Itseoikaiseva nopea luotsivene L245 otettiin luotsikuljetuskäyttöön joulukuussa 2019 käyttöönottokoulutuksen ja koekäyttöjakson jälkeen. Kyseessä on merkittävä saavutus koko luotsausalan kannalta.

Luotsien ja kutterinhoitajien työturvallisuutta parannettiin myös monilla muilla toimenpiteillä. Näitä olivat ulkokaiteiden ja evakuointiluukkujen asennukset sekä vakavuusominaisuuksien parantaminen polttoainetankkien madallutuksilla. Käyttöön otettiin uutta tutkateknologiaa, joka lisää navigointiturvallisuutta. Vuoden pääteemana oli koko henkilöstön henkilökohtaisen työturvallisuuden varmistaminen.

Merenkulun digitalisaatiokehitys jatkui vahvana. Asiakkaille luotiin Finnpilot Traffic Info -verkkopalvelu, josta voi helposti katsoa sekä luotsattavien että ei-luotsattavien alusten aikataulutiedot satamakohtaisesti.

Finnpilot on osa autonomisen meriliikenteen One Sea -ekosysteemiä, joka muodostuu merenkulku- ja IT-alan huippuosaajista. One Sea -tahot ovat valmistelleet yhteistyössä laajan tutkimushankkeen, jota tarvitaan turvallisen etäluotsauksen kehittämiseksi. Kaksivuotisessa hankkeessa selvitetään mm. käyttökelpoisia teknologioita etäluotsauksen tarpeisiin. Etäluotsauksen mahdollistava lainmuutos astui voimaan helmikuussa 2019. Finnpilot on ohjannut omaa ja sidosryhmiensä toimintaa sellaiseksi, että edellytykset etäluotsausluvan hakemiseen olisivat olemassa nopeasti tutkimushankkeen valmistuttua.

Luotsausmäärät kasvoivat rannikolla vajaan prosentin edellisvuodesta. Saimaalla määrissä tapahtui yli 20 prosentin lasku. Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyöt synnyttivät luotsaukselle voimakkaan kysyntäpiikin Kotkassa ja Hangossa. Finnpilotin henkilöstön venymiskyvyn ja toiminnan joustavuuden ansiosta kysyntäpiikki hoidettiin hienosti.

Finnpilot Pilotage Oy:n liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 1,6 prosenttia 40,9 miljoonaan euroon. Liiketulos aleni 2,6 miljoonaan euroon ja 6,4 % liikevaihdosta.

Luotsausmaksuja korotettiin vuodelle 2020 yleistä kustannus- ja palkkakehitystä vastaavasti. Kansainvälisessä hintavertailussa Finnpilotin tarjoamat luotsauspalvelut ovat edelleen hyvin edullisia.

Olosuhteiden nopean heikkenemisen vuoksi yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesta osingon- ja varojaon maksupäivästä päätetään myöhemmin. Yhtiön hallitus arvioi yhtiön maksukykyä taloudellisen tilanteen kannalta syyskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Kosonen, puh. +358 40 741 4625, kari.kosonen@finnpilot.fi

Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportti 2019: https://finnpilotvuosiraportti.fi/

Lisää luettavaa