Korona, Luotsaus 25.3.2020

Tiedote asiakkaille: Finnpilotin varautuminen covid-19 -virukseen

Finnpilot varautuu COVID-19 -virukseen ja haluaa toimia turvallisesti välttääkseen henkilöstön sairastumisen ja suojellakseen  laivayhteisöjä tartunnoilta. Yhtiö kehittää jatkuvasti omia toimenpiteitään, joilla rajataan henkilökunnan mahdollisuuksia altistua koronavirukselle. Finnpilotin henkilökunnalla ei ole sairaustapauksia tai tartuntaepäilyjä.

Finnpilotin toimintatavat

Finnpilotin luotsit noudattavat kaikkia viranomaisten ohjeita ja suosituksia itsensä ja muiden suojelemiseksi tartunnalta.

Luotsit eivät toistaiseksi pyydä päälliköiltä normaalia kuittausta luotsauksesta iPadilla. Noudatamme hyvää käsihygieniaa, emme kättele ja käytämme tarvittaessa hengityssuojainta. Pidämme komentosillalla yli metrin etäisyyden komentosiltahenkilöstöön.

Luotsilla on mukanaan oma hengityssuojain ja hän voi oman arvionsa mukaan siirtyä käyttämään suojainta suojatakseen itsensä komentosillalla tai aluksen muissa tiloissa. Hengityssuojaimen käyttö ei tarkoita todettua tautitapausta.

Henkilökuntamme on ohjeistettu pysymään poissa työpaikalta, jos he kokevat sairauden oireita tai jos he ovat altistuneet mahdolliselle koronavirustartunnalle. Kaikki luotsit ja luotsikutterinhoitajat, jotka ovat olleet matkoilla ulkomailla on asetettu 14 päivän karanteeniin. Luotsi ei koskaan lähde alukselle sairaana, jos hänen ruumiinlämpönsä on noussut tai jos hän tuntee edes alustavia flunssaoireita.

Asiakkaille huomioitavaa

Luotsien turvallisuuden varmistamiseksi Finnpilotin on saatava tieto, jos luotsattavalla laivalla on todettu koronavirusta, laivan henkilöstöllä on sairauden oireita tai laivalla on tartuntaepäily, viimeistään luotsin tilauksen yhteydessä. Tieto ilmoitetaan luotsinvälitykseen.

Luotsauksen aikana komentosillalla ei koskaan tule olla henkilöitä, joilla on flunssaoireita tai henkilöitä, jotka saaneet koronavirustartunnan tai ovat alistuneet sille. Komentosillalla tulee luotsauksen aikana olla vain turvallisen kulun kannalta  välttämättömät henkilöt. Aluksella tulee olla käsienpesumahdollisuus ja sen yhteydessä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä.

Finnpilot ei pidä hyväksyttävänä, että yhtiön luotseja vaaditaan käyttämään hengityssuojaimia tarpeettomasti. Finnpilot on yhdessä terveysviranomaisten kanssa ryhtynyt laajoihin toimenpiteisiin henkilökuntansa suojaamiseksi tartunnoilta ja luotamme luotsattavien alusten toimivan hyvässä yhteistyössä luotsien kanssa tartuntojen ehkäisemiseksi.

Lisää luettavaa