Årsrapport 20.3.2020

Lotsningen utvecklas med säkerhet som första prioritet

Lotsningsåret 2019 kulminerade med att den första självrätande lotsbåten togs i bruk. På Finnpilot utvecklas arbetarskyddet i tätt samarbete mellan personalen och ledningen.

Lotsningsbolaget Finnpilot Pilotage började utreda möjligheterna att bygga en självrätande båt med varvet i fråga i januari 2018, direkt efter den oväntade lotsbåtsolyckan i december 2017.

Finnpilots kutterskötare, som kör lotsbåtarna, deltog i konstruktionen av båten. Båten byggdes på varvet i Karleby och testet i november visade att utvecklingsarbetet hade lyckats. En video över testet av den självrätande funktionen finns i Finnpilots elektroniska årsrapport (https://finnpilotvuosiraportti.fi/hankinnat-2019/).

Den självrätande snabba lotsbåten L245 togs i bruk för att transportera lotsar i december 2019 efter utbildning och en tids provanvändning. Det handlar om en betydande insats för hela lotsbranschen.

Lotsarnas och kutterskötarnas arbetarskydd förbättrades även genom många andra åtgärder, som montering av reling och evakueringsluckor samt förbättring av stabiliteten genom att göra bränsletankarna lägre. Också ny radarteknik togs i bruk, vilket förbättrar navigeringssäkerheten. Huvudtemat under året har varit att säkerställa den personliga arbetssäkerheten för hela personalen.
Inom sjöfarten fortsatte en stark utveckling av digitaliseringen. För kunderna skapades nättjänsten Finnpilot Traffic Info där det lätt går att kontrollera tidtabellerna för både fartyg som ska lotsas och inte lotsas per hamn.

Finnpilot är en del av den autonoma sjöfartens ekosystem One Sea bestående av toppexperter inom sjöfart och IT. One Sea-aktörerna har i samarbete förberett ett brett forskningsprojekt som behövs för utveckling av säker fjärrlotsning. I det tvååriga projektet utreder man bl.a. användbara tekniker. Fjärrlotsning blev möjlig genom en lagändring som trädde i kraft i februari 2019. Vägledande för Finnpilot har varit att både dess egen och intressentgruppernas verksamhet snabbt ska ha förutsättningar att ansöka om tillstånd till fjärrlotsning när forskningsprojektet är klart.

Antalet lotsningar vid kusten ökade med knappt en procent, men minskade på Saimen med över 20 procent. Bygget av gasledningen Nord Stream 2 orsakade en kraftig topp i efterfrågan på lotsningar i Kotka och Hangö. Tack vare personalens förmåga till anpassning samt den flexibla verksamheten kunde situationen skötas fint.

Finnpilot Pilotage Ab:s omsättning ökade med cirka 1,6 procent från förra året och var 40,9 miljoner euro. Rörelseresultatet minskade till 2,6 miljoner euro och 6,4 procent av omsättningen.

Lotsningsavgifterna 2020 höjdes motsvarande den allmänna kostnads- och löneutvecklingen. I internationell jämförelse är priset på Finnpilots lotsningstjänster fortfarande mycket förmånligt.

Till följd av de snabbt försämrade förhållandena beslutade bolagsstämman att beslutet om betalningsdagen för utdelning och medel enligt styrelsens förslag tas senare. Styrelsen bedömer bolagets betalningsförmåga utifrån det ekonomiska läget senast vid utgången av september.

Ytterligare uppgifter: verkställande direktör Kari Kosonen, tfn +358 40 741 4625, kari.kosonen@finnpilot.fi

Finnpilot Pilotage Ab:s årsrapport 2019: https://finnpilotvuosiraportti.fi/

Läs mera