Luotsaus, Vuosiraportti 21.3.2018

Luotsausmäärät kääntyivät kasvuun vuonna 2017

Kansantalouden elpyminen vilkastutti luotsaustoimintaa vuonna 2017. Luotsattuja merimaileja kertyi lähes 460 000. Kasvua edellisvuodesta tuli 4,6 prosenttia. Luotsauskertoja oli yhteensä 24 261, tasan 800 kappaletta enemmän kuin v. 2016 (3,4 % kasvu).

Lisääntyneiden liikennemäärien ja toiminnan kustannustehokkuuden yhteisvaikutuksesta Finnpilot Pilotage Oy:n taloudellinen tulos muodostui hyväksi. Tilikauden liikevaihto oli 38,1 miljoonaa euroa (36,5 milj. e v. 2016) ja liikevoitto 2,2 milj. e (0,9 milj. 2016).

Joka kolmas Suomen satamissa vieraillut alus käytti Finnpilotin luotsauspalveluja. Luotsaus lisää meriliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Suomen rannikon vaativilla väylillä. Luotsin käyttö ennaltaehkäisee poikkeustilanteita, jotka saattavat pahimmillaan johtaa laivojen karilleajoihin tai yhteentörmäyksiin.

Vuonna 2017 luotsit tekivät yhteensä 1552 poikkeamahavaintoa, joita viranomaiset voivat hyödyntää merenkulun turvallisuuden kehittämiseksi. Poikkeamat liittyivät mm. alusten tekniikkaan ja miehistön osaamiseen.

Finnpilotin venekalustoon tehdään turvallisuutta parantavia muutoksia Emäsalossa 8. 12. 2017 tapahtuneen, kahden työntekijän hengen vaatineen luotsiveneonnettomuuden johdosta. Nopeiden luotsiveneiden ohjaamoihin rakennetaan evakuoitumisluukut ennen avovesikauden alkamista.

Lisäksi toteutetaan teknisiä muutoksia, joilla pyritään estämään veden virtaaminen kyljelleen kääntyneen veneen rakenteisiin. Finnpilot jakaa kaiken onnettomuudesta keräämänsä tiedon muille alan toimijoille merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi.

 

Finnpilot Pilotage Oy vuosiraportti 2017 verkossa: http://finnpilotvuosiraportti.fi

 

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Kari Kosonen, puh. +358 40 7414 625

 

Lisää luettavaa